Praktikum Program

A „Praktikum Ösztöndíj"célja, hogy felsőoktatási intézményekben tanuló hallgatók szakmai képzését biztosítsa. A pályázat nyertesei a kötelező és/vagy nem kötelező szakmai gyakorlatuk során az elméleti tudásukat kamatoztatni tudják az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság szervezeti egységeinél, 6/12 hónap időtartamra.

A programra sikeresen pályázott fiatalok a szakmai gyakorlat alatt ösztöndíjban részesülnek. Az ösztöndíj alap mértéke havi: 40.000 -Ft.

Praktikum Program pályázati feltételei:

A Praktikum programra pályázhatnak:

- a Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkező,
- magyar állampolgárságú,
- a pályázat benyújtásakor és az esetlegesen elnyert ösztöndíj teljes időtartama alatt is-  magyarországi egyetemekkel, főiskolákkal nappali tagozatos hallgatói jogviszonyban álló,
- a szakmai gyakorlat megkezdésekor a 4. szemesztert sikerrel lezáró,
- legalább a szakmai gyakorlatot megelőző 2 félévben 3,5-ös tanulmányi átlagot elérő hallgatók.

A Praktikum Programra a pályázatokat postai úton vagy személyesen kérjük 2010. március 15. napjáig a pályázati kiíráshoz tartozó pályázati űrlappal és az abban megjelölt mellékletekkel együtt megküldeni az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Humánpolitikai Igazgatóság címére Mentor -  Praktikum jelzéssel (Budapest, 1051 Nádor utca 31.).

Amennyiben a pályázat megfelel a pályázati kiírásokban foglaltaknak, úgy a benyújtási sorrendnek megfelelően, folyamatosan kezdődik meg a több  fordulós meghallgatás. Az ösztöndíj újrapályázható.

A pályázati űrlap letölthető az MFB Zrt. honlapján. (https://www.napi.hu).
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet a https://www.napi.hu e-mail címen  vagy a https://www.napi.hu e-mail címen és a 06-1-428-17-57-es telefonszámon. 

Habilitas Program

„Habilitás Ösztöndíj" célja, hogy  az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság 12 hónapos időtartamra olyan tehetséges fiatalokat támogasson ösztöndíjjal, akik a kötelező tanulmányaikkal kapcsolatosan, vagy azon felül kiemelkedő képességgel, tehetséggel rendelkeznek az irodalom, a művészetek, a tudomány területén és szakmai fejlődésükhöz, szakmai terveik megvalósításához anyagi támogatás szükséges. Előnyben részesülnek azok a fiatalok, akik már korábbi tevékenységük alapján szakmai elismerésben részesültek vagy korábban megkezdett szakmai munkájuk további folytatásához, vagy teljes megvalósításához szeretnének támogatást kérni. A pályázatok elbírálásánál elsősorban a pályázó által ismertetett elképzelés szakmaisága az irányadó.


Az ösztöndíj nem igényelhető nyelvtanulás, lakhatás, utazás, illetve más ösztöndíjak (pl. Erasmus) kiegészítésére, finanszírozására.

A program keretében az ösztöndíj havi mértéke : 40.000 -Ft.

A Habilitas Program pályázati feltételei:

A Habilitas programra pályázhatnak:
- a 18 és 35 év közötti,
- magyar állampolgárságú,
- Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkező,
- a pályázat benyújtásakor és az esetlegesen elnyert ösztöndíj teljes időtartama alatt is magyarországi egyetemekkel, főiskolákkal nappali tagozatos hallgatói jogviszonyban álló,
- kiemelkedő tudással, egyedi szakmai tervekkel rendelkező hallgatók.

A Habilitas Programra a pályázatokat postai úton vagy személyesen kérjük 2010. március 15. napjáig a pályázati kiíráshoz tartozó pályázati űrlappal és az abban megjelölt mellékletekkel együtt megküldeni az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Humánpolitikai Igazgatóság címére Mentor -  Habilitas jelzéssel (Budapest, 1051 Nádor utca 31.).

Amennyiben a pályázat megfelel a pályázati kiírásokban foglaltaknak, úgy a benyújtási sorrendnek megfelelően, folyamatosan kezdődik meg a több fordulós meghallgatás. Az ösztöndíj újrapályázható.

A pályázati űrlap letölthető az MFB Zrt. honlapján. (https://www.napi.hu).

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet a https://www.napi.hu e-mail címen vagy https://www.napi.hu e-mail címen és a 06-1- 428-17-57-es telefonszámon.

QP | Quality Placement