Felkerült a Parlament honlapjára a jövő heti menetrend: ebből már látszik, hogy hétfőn-kedden már tárgyalja az Országgyűlés az MTA heves ellenállást kiváltó átalakítási tervét. Az akadémiai kutatóhálózatot a vitatandó javaslat szerint elveszíti majd az akadémia, létrehozzák az Eötvös Loránd Kutatási Hálózatot (ELKH), valamint az innovációs és technológiai miniszter által vezetett, tizenegy tagú Nemzeti Tudománypolitikai Tanácsot. Egy rövid utalásból pedig látszik, a javaslatban arról is szó van, hogy a kutatási pénzek felhasználásakor támogatást adnak a vállalkozásoknak is.

"Közfinanszírozású támogatás útján támogatja az innovatív vállalkozásokat és az innovatív tevékenységet folytató gazdasági szereplőket" - szól a salátatörvény egyik módosítása.

Szó lesz az amerikai katonák maradásáról is

A hírek szerint az Orbán-Trump találkozó egyik feltétele volt, hogy az USA katonai erői magyarországi tartózkodásukkor más fajta eljárásban feleljenek az elkövetett jogszabálysértéseik miatt. A törvény kisebb eltérésekkel már 1997 óta hatályban volt. Most pedig már arról dönthet az Országgyűlés, hogy újabb amerikai csapatok állomásozhassanak Magyarországon.

"Az Országgyűlés engedélyezi az Amerikai Egyesült Államok fegyveres erőinek és eszközeinek a Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya közötti, a védelmi együttműködésről szóló, 2019. április 4-én aláírt megállapodás céljaival és rendelkezéseivel, az Alaptörvény rendelkezéseivel és Magyarország nemzetközi jogi kötelezettségeivel összhangban álló, a Megállapodásban foglalt tevékenységek érdekében történő állomásozását" - írják a módosítóban.

Több titok, de nagyobb átláthatóság a tőzsdei cégeknél?

Tárgyalják emellett még a jövő héten a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról című javaslatot is. Ezzel többek között megváltoztatnák a jelenlegi nyilvánossági szabályokat. "A részvényesi képviseleti tanácsadóra vonatkozó, átláthatóságot szolgáló követelmények teljesítése során a társaság, az intézményi befektető, az eszközkezelő és a részvényesi képviseleti tanácsadó nem köteles olyan információt nyilvánosságra hozni, amely üzleti érdekét, üzleti titokhoz való jogát súlyosan sértené" - áll az indoklásban.

Lényegében a társaságoknak kötelező lesz létrehozni egy javadalmazási politikai elvet a vezetők munkájának költségeiről, amit bele kell építeniük az üzleti tervükbe. Itt titkolózhatnak, de csak a közzétételi kötelezettséget nem sértő mértékben.

Változik az is, hogy az intézményi befektetők és az eszközkezelők szerepvállalási politikát dolgoznak ki, amely ismerteti, hogy hogyan építik be a részvényesi szerepvállalást befektetési stratégiájukba.