A munkacsoport a kormány piacfelügyelettel kapcsolatos döntéseit előkészítő, konzultatív, érdekegyeztető, illetve a piacfelügyeleti hatóságok koordinatív fóruma.

A munkacsoport elnöke a fogyasztóvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztériumnak a fogyasztóvédelemi és piacfelügyeleti feladatokat ellátó helyettes államtitkára. A tagok közül 10-et a tárcák, míg 14-et a piacfelügyeleti hatóságok delegálnak.

A munkacsoport szükség szerint, de legalább évente két alkalommal ülésezik. Tagjait és az ülésen részt vevőket díjazás, költségtérítés nem illeti meg.

QP | Quality Placement