Az uniós közbeszerzési közlönyben (TED) megjelent eredmény-tájékoztatót az ajánlatkérő Debreceni Egyetem tette közzé. Az eljárás nyílt, de gyorsított volt, mivel a képzés már az őszi félévben elindult.

A nyertesnek az angol nyelvű hivatásos repülőgép-vezetői alapképzési szakon, elméleti és gyakorlati oktatást kell nyújtania 8 képzési féléven keresztül. A hallgatók száma - félévenként - legfeljebb 60 fő lesz.

Az elméleti órák száma 750, míg a gyakorlaté 200. A képzési időn belül a hallgatók - választásuk szerint - Boeing 737-800 vagy Airbus 320 típusokon 37,5 óra elméleti és 32 óra szimulátor gyakorlaton vesznek részt.

Az egyetem a képzési költségre 4 millió 575 ezer forint referencia értéket adott meg, ehhez képest kellett vállalni a szolgáltatást.