Így 2020 januárjában az államháztartás központi alrendszere 90,4 milliárd forintos többlettel zárt - közölte a tárca. Egy évvel korábban a havi többlet enné jóval nagyobb volt, 244,5 milliárd forintra rúgott.

A központi alrendszer januári 2051,9 milliárd forint bevétele az előző évit 4,2 százalékkal múlta felül. Ezen nőttek az általános forgalmi adóból (+8,1 százalék), valamint a személyi jövedelemadóból (+9,1 százalék) és a nyugdíj, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékokból származó bevételek. Mindezek mellett magasabb összegben teljesültek a szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok saját bevételei és a Központi maradványalapba történő befizetések. Az Uniós támogatások utólagos megtérítése soron 2020 során már nem várható bevétel, valamint az Uniós programok bevételei mérlegsorra 2020. januárban még nem érkezett bevétel (az utóbbinál az éves terv 1482 milliárd forint) - közölte a pénzügyminisztérium.

A kiadásoknál a januári 1961,5 milliárd forint 13,7 százalékkal múlta felül a tavalyit - ez főként az uniós programok kiadásainak a 2019. januárhoz viszonyított magasabb teljesülésével függ össze - fogalmazott a PM. Magasabban alakultak továbbá az előző januárhoz képest a kamatkiadások, az EU költségvetéséhez történő hozzájárulás, a nyugellátásokra és a gyógyító-megelőző ellátásra fordított összegek is.

A lakásépítési támogatásokra fordított kiadások összege 2020 első hónapjában 32,8 milliárd forint volt, ez a 2019. januárinál 14 milliárd forinttal nagyobb. Az eltérés elsősorban a 2018. július 1-jétől egyes meglévő konstrukciók, ilyen a családi otthonteremtési kedvezmény, új elemekkel történő kiterjesztésére vezethető vissza. Az idei kifizetés megemelkedését okozta még a szintén 2018. július 1-jétől kezdődően a többgyermekes családok lakáscélú jelzáloghitel-tartozásának csökkentésére nyújtott támogatás igénybevételi lehetőségének kibővítése, valamint összegének jelentős megemelése. Ezenfelül az árfolyam- és a referenciahozamok, valamint a további konstrukciókat igénybe vevők létszámának alakulása is befolyásolta a kifizetéseket - részletezte a tárca.

A bevételek és kiadások egyenlegeként adódó 26,4 milliárd forint összegű nettó kamatkiadás 33,8 milliárd forinttal lett több az előző évinél, ez a kamatfizetések éven belüli eltérő lefutásával magyarázható - olvasható a dokumentumban.

Jó hír viszont, hogy a központi költségvetés adóssága egyetlen hónap alatt, 2020. január végéig 74,2 milliárd forinttal, 29 607,8 milliárd forintra  csökkent. Ennek oka:

  • a nettó devizatörlesztés 469,2 milliárd forinttal csökkentette a költségvetés adósságát,
  • a kedvező piaci helyzetben megvalósított nettó forintkibocsátás 274,2 milliárd forinttal növelte az adósságot,
  • a forint gyengülése a devizaadósság forintban számított nyilvántartási értékét 97 milliárd forinttal növelte,
  • a deviza-keresztárfolyamok változása és egyéb tényezők miatt bekövetkezett mark-to-market betétállományok 23,8 milliárd forinttal nőttek.