2011. január-áprilisban a kereskedelmi szálláshelyeken a ven­dé­gek és a vendég­éj­sza­­kák száma egyaránt 8 százalékkal emelkedett az előző év azonos időszakához viszonyítva, a szállás­he­lyek ár­be­­vé­te­le folyó áron 9 százalékkal nőtt - jelentette a KSH. A forgalom 85 százalékát képviselő szállodák vendégforgalma minden hónapban élénkült, melyben a négycsillagos, illetve a wellness-szállodák vendégforgalma volt meghatározó (mind a külföldiek, mind a belföldiek esetében). A belföldi vendégek száma összességében 5 százalékkal, a külföldi vendégeké 11 százalékkal emelkedett.

A január-márciusi adatokhoz képest a növekedés tempója 2 százalékponttal emelkedett, így van remény arra is, hogy javuljon az idegenforgalmi egyenleg is, amely az első negyedévben jelentős romlást mutatott.

A négycsillagosok lettek a nyertesek

A vizsgált időszakban 847 ezer kül­földi vendég 2 millió 232 ezer vendégéjszakát töl­­tött el a keres­ke­­del­mi szál­lás­he­­lyeken; a vendégek és az éjszakák száma egyaránt 11 százalékkal haladta meg az előző évi szintet. A külföldivendég-forgalom szerkezete továbbra is átalakulóban van. A legje­lentősebb küldő országok közül kizárólag az olasz ven­dégek által eltöltött éj­sza­kák száma csökkent, miközben Németországból, Ausztriából, az Egyesült Királyságból, továbbá Orosz­or­szágból, Romániából, Francia­or­szág­ból, Cseh­országból és az Amerikai Egyesült Államokból érkezők vendégéjszakáinak száma nőtt. A külföl­di­ven­dég-forgalom je­len­tős részét rea­li­záló szállodákban, a négycsillagos kategóriában számottevő nö­vekedést regisztráltak a szálláshelyek, a vendégek száma 16, a vendég­éjszakáké 14 százalékkal bővült. A többi kate­gó­riában eltérően alakult a vendégforgalom, a három- és egycsillagos egységekben kevesebb, míg az öt- és kétcsillagos szállodákban több éj­sza­kát töltöttek el a külföldiek 2010 azonos idő­sza­ká­hoz viszonyítva.

Az EU-elnökség várhatóan jelentős turisztikai forgalmat és bevételeket generál hazánk számára. Az elnökség keretein belül a külföldről érkező vendégek elsődleges úti célja Budapest. 2011 első négy hónapjában a főváros szállodáiba érkező külföldi vendégek és az általuk eltöltött éjszakák száma 11, illetve 10 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest. Ez a növekedés 3, illetve 5 százalékponttal meghaladja a tavalyi évben regisztrált fellendülést. Az érkező vendégek fogadására kijelölt - négy-, illetve ötcsillagos - konferenciaszállodákban a külföldi vendégek és az általuk eltöltött éjszakák száma 14 százalékkal emelkedett.

Vesztettek a panziók

Az időszak folyamán a kereskedelmi szálláshelyeken 959 ezer belföldi vendég 2 millió 144 ezer ven­­dég­éj­szakát töltött el, a vendégek és az éjszakák száma egyaránt emelkedett (5 százalékkal) az egy évvel korábbi idő­szakhoz mérten. A bel­föl­di­ven­dég-forgalom 78 százalékát fogadó szállodákban 10 százalékos növekedés fi­gyel­hető meg mind a vendégek, mind az éj­sza­­kák számában. A ven­dégek kö­rében szintén köz­kedvelt pan­zióknál az év eleji alacsony ven­dégforgalomnak köszönhetően a vendégéjszakák száma 21 százalékkal csökkent, a belföldiven­dég-szám vissza­esése a kilenc turisztikai régióból kettőt érintett.

A szálláshelyek összes árbevétele folyó áron 9 százalékkal emelkedett 2010 azonos időszakához képest. A kereskedelmi szállás­he­lyek 2011. január-áprilisban összesen 62 mil­liárd forint bruttó árbe­vé­telt értek el, ezen be­lül a szállásdíjbevétel 32 milliárd forint volt. A vizsgált időszakban a kiadott szállodai szobák brut­tó átlagára 13 495, az egy kiadható szál­lodai szobára jutó árbevétel (bruttó REVPAR) 5260 forint volt. Az ötcsillagos kate­góriában az előző év azonos időszaki értéket 13 százalékponttal meghaladó foglaltság, illetve a szállodai átlag­árak 7 százalékos növekedése a (bruttó) REVPAR-mutató 30 százalékos emelkedését eredményezte április hónapban.

Buda­pesten a vendégforgalom döntő részét fogadó három-öt csillagos kategóriákban a szobák átlagára január-áprilisban 8400 és 27 800, az egy kiadható szobára jutó árbevétel 2900 és 16 300 forint között alakult (ami körülbelül 32-105, illetve 11-62 eurónak felel meg).

Áprilisban átlagosan 265 forint volt egy euró, csakúgy, mint egy évvel korábban; az első négy hónap átlagában viszont 1 százalékos gyengülést mutatkozott.

Kínálati oldalon 2011. április 30-án a hazánkban működő kereskedelmi szálláshelyek száma 2269 volt, ezen belül a 839 szálloda 50 ezer szobával, a 866 panzió közel 10 ezer szobával működött. Az egyéb szál­lás­he­lyek (üdülőház, kem­ping és közösségi szálláshelyek) száma 564-et tett ki. A szálláshely-szol­gál­tatást nyúj­tó - több, különböző ága­zat­ban műkö­dő - vállalkozások a szálláshelyeken áprilisban közvet­lenül közel 27 ezer főt fog­lal­koztattak, ami 1 százalékkal meghaladja az előző év azonos időszakának adatát.