A KSH 2009-2012 közötti stratégiájának egyik fő eleme, hogy 2011 szeptemberére elkészüljön a GDP számítását pontosító forrás-felhasználás táblák integrálása - mondta Szabó Péter, a nemzeti számlák főosztály vezetője.

A már három éve készülő - a gazdasági ágazatok közötti kapcsolatok kimutatására alkalmas - adatbázissal a termelési és felhasználási oldalról számított GDP közti eltérések csökkenthetőek. Újítás, hogy a hivatal 1995-ig visszamenőleg elkészítette az összehasonlító idősorokat, és folyamatban van a GNI (bruttó nemzeti jövedelem) előírások teljesítése is. A TEÁOR módosítását még nem vezették át a statisztikákba, azt az EU tagjainak egyszerre kell meglépniük, így 2011. szeptember 1-jétől lesz koherens az unió területén a vállalkozások ágazati besorolása.

Két éven belül a nem megfigyelt gazdasági szektorok - például a prostitúció vagy a kábítószerek - becslését is fejlesztik, továbbá a nemzeti számlák európai rendszerével (ESA) összhangban álló létszámadatokat is elkészítik. Utóbbiak segítéségével a munkaerő-felméréseket össze lehet vetni a megtermelt értékkel, így az iparági termelékenységek kiszámítása is lehetővé válik.Vélhetően az idén újabb szabályokat fogad el az unió, ezért 2014-ben további előírásokat kell a gyakorlatba átültetni - mondta Szabó. Ezek közé tartozik a k+f tőkésítése, vagyis saját előállítású tárgyi eszközként tartják nyilván a kutatási eredményeket, növelve a GDP-t.

Több szakértő szerint a számbavételi módszerek különbözősége miatt tűnik úgy, hogy az Egyesült Államokhoz képest az uniós k+f tevékenység alacsonyabb. Várhatóan beruházásként veszik majd számba a katonai fegyverek vásárlását, a bérmunka elszámolása nettóról bruttóra változik, a közösségi és magánfogyasztást pedig pontosabban választják szét. A vállalatokat egyenként megvizsgálva eldöntik, hogy az milyen mértékben viselkedik piaci szereplőként, ezáltal az állam gazdasági szerepe szűkebb és tágabb értelemben is nyomon követhető lesz.
QP | Quality Placement