2018. februárban:

 • A kivitel értéke 8,5 milliárd euró (2658 milliárd forint), a behozatalé 7,7 milliárd euró (2396 milliárd forint) volt.

2018. februárban az egy évvel korábbihoz képest:

QP | Quality Placement
 • Euróban kifejezve az export értéke 5,2, az importé 4,8 százalékkal nőtt. (Döbbenetes adatok a magyar fizetésekről - megtéveszthet a statisztika.)
 • A külkereskedelmi aktívum 75 millió euróval nőtt. (Az egyenleg 3 millió euróval több az első becslésben közölt értéknél.)
 • Naptárhatással kiigazítva a kivitel volumene 5,9, a behozatalé 5,5 százalékkal emelkedett.
 • A külkereskedelmi forgalom forintban mért árszínvonala importban és exportban egyaránt 0,2 százalékkal nőtt az előző év azonos hónapjához viszonyítva. A cserearány nem változott. A forint árfolyama az euróhoz képest 1 százalékkal gyengült, a dollárhoz viszonyítva 13 százalékkal erősödött.
 • A gépek és szállítóeszközök 2017. februári áron számított kereskedelme a kivitelben 6,5, a behozatalban 4,9 százalékkal nőtt. A közúti járművek exportja és importja kismértékben emelkedett az előző év azonos időszakához képest, amit importban elsősorban a személygépkocsik, az exportban pedig a személygépkocsik és azok alkatrészeinek forgalomváltozása eredményezett. Az energiafejlesztő gépek és berendezések exportja kismértékben, míg importja közel tizedével esett vissza. A híradástechnikai, hangrögzítő és -lejátszó készülékek importja kismértékben csökkent, exportja viszont több mint ötödével emelkedett. A behozatal csökkenése főként a mobilkészülékek, a rádiónavigációs készülékek és azok alkatrészei, a kivitel növekedése a hang, képek vagy más adatok továbbítására szolgáló gépek, valamint a radarkészülékek forgalomváltozásával függ össze. A villamos gépek, készülékek és műszerek behozatala majdnem ötödével emelkedett, a növekedésben az elektronikus integrált áramkörök és az áramkör kapcsolására és védelmére szolgáló készülékek importja dominált.
 • A feldolgozott termékek exportvolumene 3,8, az importé 10 százalékal nőtt. A gyógyszerek, gyógyszerészeti termékek kivitele kismértékben csökkent, behozatala kissé emelkedett. A műanyag-alapanyagok exportja alig haladta meg a 2017. februárit, importja viszont közel tizedével nőtt. A szakmai, tudományos ellenőrző műszerek kivitele kissé csökkent, behozatala kismértékben emelkedett, az export csökkenésében az automata szabályozó vagy ellenőrző műszerek és azok alkatrészei, míg az import növekedésében az előbbi árucsoporton kívül a gyógyászati műszerek és alkatrészeinek forgalomváltozása dominált. A vas és acél mindkét irányú forgalma több mint tizedével növekedett, a síkhengerelt vastermékek forgalomváltozásának köszönhetően. A színesfém kivitele hozzávetőleg harmadával, a behozatala pedig több mint tizedével emelkedett, amit import- és exportoldalon egyaránt a megmunkálatlan alumínium, az alumíniumrúd, valamint az alumíniumlap, -lemez és -szalag forgalma befolyásolt. Az egyéb fémtermékek exportja kismértékben, importja közel tizedével nőtt. Amíg kivitelben az összetett szerkezeti elemek és a vasból és acélból készült készáruk, addig a behozatalban csak az utóbbi árucsoport forgalomváltozása volt a meghatározó.
 • Az energiahordozók importvolumene 16 százalékkal elmaradt a 2017. februáritól. A kőolaj és kőolajtermékek behozatala megközelítőleg ötödével nőtt, a természetes és mesterséges gáz importja viszont közel a felére esett vissza. A villamos energia behozatala mintegy 20 százalékkal csökkent.
 • Az élelmiszerek, italok, dohánytermékek exportvolumene 2,7, az importé 10 százalékkal nőtt. A gabona és gabonakészítmények exportja több mint ötödével, importja közel tizedével mérséklődött. A kivitel esetében a búza és a kukorica, a behozatalban a kukorica-vetőmag forgalmának visszaesése dominált. A hús és húskészítmények exportja negyedével, importja közel ötödével növekedett. A kivitelének növekedése az élelmezési célú baromfi, a behozatalé a sertéshús forgalmával függ össze. Az ital és dohány exportja több mint 40 százalékkal, az importja több mint ötödével nőtt. A növekedést importban a feldolgozatlan dohány és az ásványvíz, exportban a bor, a cigaretta és a szivar forgalomváltozása eredményezte.
 • Az EU tagállamaiba irányuló kivitel volumene 7,1, a behozatalé 6,5 százalékkal haladta meg a 2017. februárit. A külkereskedelmi többlet 46 millió euróval nőtt, és 842 millió eurót tett ki. Az export 81, az import 79 százalékát bonyolítottuk le ebben a viszonylatban.
 • Az EU-n kívüli országokkal folytatott kereskedelemben a kivitel volumene 0,9, a behozatalé 1,8 százalékkal emelkedett. A külkereskedelmi mérleg ebben a viszonylatban 29 millió euróval javult, és 0,9 millió eurós passzívumot mutat.

2018. január-februárban:

 • A kivitel értéke 17 milliárd euró (5284 milliárd forint), a behozatalé 15,5 milliárd euró (4807 milliárd forint) volt.
2018. január-februárban az egy évvel korábbihoz képest:
 • A kivitel volumene 8,4, a behozatalé 7,8 százalékkal emelkedett.
 • A külkereskedelmi mérleg többlete 210 millió euróval nőtt, és 1,5 milliárd eurót tett ki.
 • A külkereskedelmi forgalom forintban mért árszínvonala kivitelben 0,1, behozatalban 0,3 százalékkal csökkent az előző év első két hónapjához viszonyítva. A cserearány 0,2 százalékkal javult. A forint az euróhoz képest 0,6 százalékkal le-, a dollárhoz képest viszont 13 százalékkal felértékelődött.
Fotó forrás: Pixabay