A kormány tavaly nyáron fogadta el a vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás közlekedésről szóló törvényt, ennek a végrehajtási rendeletét tartalmazó tervezet került fel most a kormány honlapjára. A tervezete - egyebek mellett - tartalmazza az alsó- valamint a felső kötélvezetésű sífelvonók, a függővasútak (lanovkák), a siklók valamint a a turisztikai hajtánypályák engedélyezési szabályait is.

Az engedélyt kiadó közlekedési hatóság köteles meggyőződni arról, hogy valamennyi engedélyköteles tervrészlet felelős tervezője rendelkezik-e a terv elkészítéséhez szükséges jogosultsággal. A jogerős építési engedély a jogerőre emelkedéstől számított öt évig hatályos.

Az alsó kötélvezetésű sífelvonó kötélzete a két végpont között alátámasztás nélkül van kifeszítve, a kötél haladási magassága legfeljebb a talajszinttől számítva 120 centiméter lehet. Ez mobil sífelvonónak is tekinthető. A felső kötélvezetésű sífelvonó kötele viszont a két végpont között több támaszon fut. Jellemzően szilárd alapozással rendelkezik, helyéről nem mozdítható el. A szállító kötél olyan magasan vezetett, hogy a terheletlen berendezés legalsó pontja a terepszinttől - illetve az adott terület átlagos hóvastagságnak felső szintjétől - legalább kétméteres magasságban van. A hajtány pedig olyan három vagy négykerekű vasúti jármű, amelyet gépi vagy emberi erővel hajtanak meg.

QP | Quality Placement