Az adósságot a második negyedévben a nettó hitelfelvétel 434 milliárd forinttal, a forint gyengülése pedig 65 milliárd forinttal növelte. Az államháztartás nettó tartozása (22818 milliárd forint) a GDP 76,3 százalékát tette ki 2014 második negyedévének végén.

A pénzügyi számlákon alapuló friss jegybanki közlés alapaján a magyar államháztartás nettó finanszírozási képessége az előzetes adatok szerint 2014 második negyedévével záruló elmúlt egy évben a GDP -3,1 százaléka (-918 milliárd forint) volt. Az idei második negyedévben az államháztartás nettó finanszírozási képessége a negyedéves GDP -4,0 százalékát tette ki (-302 milliárd forintot).

Így jött össze az állami mínusz

E három hónapban a központi kormányzat nettó finanszírozási igénye 264 milliárd forint volt. A szektor pénzügyi eszközei közül jelentősen növekedtek a jegybanknál elhelyezett betétek, emellett kisebb mértékű részesedés-vásárlás is történt. A központi kormányzat egyéb követelései közül növekedtek a vállalatokkal szembeni vevő- és adókövetelések, miközben az EU-val szembeni követelések csökkentek. Kötelezettség oldalon jelentős államkötvény-kibocsátás történt, az állampapírokat döntő részben a hitelintézetek, kisebb mértékben a háztartások vásárolták. Az egyéb kötelezettségek közül jelentősen növekedtek az EU-val szembeni tartozások.

A helyi önkormányzatok nettó finanszírozási igénye 99 milliárd forint volt a negyedévben. A pénzügyi eszközök közül erőteljesen csökkent a monetáris intézményeknél elhelyezett önkormányzati betétállomány, vállalatokkal szembeni egyéb követeléseik viszont növekedtek. A kötelezettségeknél a vállalatokkal szembeni egyéb tartozások terén mutatkozott érdemi csökkenés.

A társadalombiztosítási alapok nettó finanszírozási képessége 61 milliárd forint volt. Eszközeik közül jelentősen növekedtek kincstári betéteik, valamint - kisebb mértékben - a háztartásokkal szembeni járulékköveteléseik. Kötelezettségeiknél a vállalatokkal szembeni egyéb tartozások mutattak kismértékű növekedést.

Takarékosak és visszafizetik a devizahitelt a háztartások

A háztartások nettó finanszírozási képessége 2014 második negyedévével záruló elmúlt egy évben a GDP 6,1 százaléka (1823 milliárd forint) volt. A második negyedévében a háztartások nettó finanszírozási képessége (459 milliárd forint) a negyedéves GDP 6,1 százalékát tette ki.

A háztartások elmúlt negyedévekben tapasztalt portfólióátrendezése 2014 második negyedévében tovább folytatódott. A készpénz és a folyószámlabetétek állománynövekedése a korábbi időszakokhoz hasonlóan magas. A háztartások továbbá számottevő mértékben vásároltak hosszú lejáratú állampapírokat, és változatlanul jelentős emelkedés tapasztalható a lakossági befektetésijegy-állományban.

Kisebb arányú növekedés volt a rövid lejáratú értékpapírok, a biztosítástechnikai tartalékok, valamint az EU-val szembeni transzfer- és nem pénzügyi vállalatokkal szembeni egyéb követeléseknél. A háztartások kötelezettségeinek csökkenését elsősorban a devizahitelek törlesztése magyarázza, miközben növekedésnek indult a forinthitel-felvétel.