Jövő keddtől hatályba lépnek a családi csődvédelem főbb szabályai, elsőként szeptembertől a jelzáloghitel-adósok szűkebb köre élhet a lehetőséggel, ütemben, 2016 őszétől pedig minden eladósodott magánszemély. Csődvédelmet olyan adós kezdeményezhet, akinek van vagyona és törlesztésre fordítható jövedelme, de az nem elegendő az adósság törlesztésére. Az összes tartozás 2-60 millió forint között lehet, nem haladhatja meg a magánszemély vagyonának dupláját, és legyen legalább egy olyan tartozás, amely három hónapja lejárt, mértéke pedig több mint félmillió forint.

Az adós gazdálkodásának felügyeletét a Családi Csődvédelmi Szolgálat által kirendelt fizetésképtelenségi szakértő, a családi vagyonfelügyelő látja el. Ha az adós az ötéves adósságtörlesztési időszak alatt fegyelmezetten törleszt - és ha a hitelezők hozzájutottak a meghatározott minimális megtérüléshez -, a bíróság mentesítheti őt fennmaradó adósságainak megfizetése alól.

Még több gyermek ehet ingyen

Várhatóan egészségesebb menzák is várják a gyerekeket. Az egyik fontos változás, hogy több lesz a nyers zöldség és gyümölcs, az ételekbe pedig kevesebb só, cukor és zsír kerül.

Keddtől ingyenes gyermekétkeztetésre jogosultak a három vagy több gyermekes családok, a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermekek és testvéreik, valamint azok a családok, ahol az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg a nettó minimálbér 130 százalékát, jelenleg 89 ezer 408 forintot. A tehetősebb, háromnál kevesebb egészséges gyermeket nevelő szülőknek továbbra is kell térítési díjat fizetni az étkezésért. Jelenleg 92 ezer gyermeknek jár a díjmentes étkeztetés, a változás életbe lépése után pedig további több mint 177 ezer gyermeket érint.

Így néz ki a tanév

Az idei tanév szeptember 1-jén, kedden kezdődik és június 15-én, szerdán ér véget. A tanítási napok száma 181, a középiskolákban és a szakiskolákban 180 nap lesz. Az őszi szünet október 26-tól október 30-ig tart. A téli szünet december 21-e és 31-e között lesz, az utolsó tanítási nap december 18-a, az első pedig január 4-e. Az első félév január 22-én fejeződik be, az iskolák január 29-ig értesítik a tanulókat és a szülőket az eddig elért tanulmányi eredményekről. A tavaszi szünet március 24-től 29-ig tart.

Még 2013-ban, felmenő rendszerben kezdték el bevezetni az új nemzeti alaptanterv alapján készült kerettanterveket a közoktatásban, az első, ötödik és kilencedik évfolyamon. A most kezdődő tanévben már az 1-3., 5-7. és 9-11. osztályban kell ezek alapján tanítani.

Változás jön a végrehajtóknál

Augusztus végén megszűnik a Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara, a végrehajtóknak jogi végzettséget kell szerezniük, pályázat útján elnyerhető kinevezésük pedig határozott idejű, hét évre szóló lesz a bírósági végrehajtásról szóló törvény és hozzá kapcsolódó más törvények módosítása alapján. A szervezet általános jogutódja, a végrehajtók szakmai és érdek-képviseleti szerve a szeptember 1-jén megalakuló Magyar Bírósági Végrehajtói Kar lesz.

Még vonzóbb lesz a szakképzés

Szeptembertől a cégek által fizetett szakképzési hozzájárulás a felsőoktatási duális képzés keretében szervezett szakmai gyakorlattal is teljesíthető, az elszámolhatóság mértéke egyeztetés alatt áll. Az elszámolhatóság mértékét kormányrendelet fogja tartalmazni - közölte korábban az NGM. Idén 350 vállalat és 1139 hallgató részvételével kalkulált a tárca a felsőfokú duális képzésben.

Megváltozik a könyvvizsgálók élete

Több pontban változik a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról és a könyvvizsgálói tevékenységről szóló törvény. Szeptember 1-jétől a kamara helyett valamennyi minősítésről, illetve azok visszavonásáról a közfelügyeleti hatóság dönt, az érintett állami szerv egyetértési - és nem véleményezési - joga mellett. Ezentúl az érintett állami szerv kezdeményezésére a kamarai tag könyvvizsgáló, könyvvizsgáló cég minősítése felfüggeszthető.

Új szabályok védik a hírközlési szolgáltatások előfizetőit

Legkésőbb szeptember 1-jétől kell alkalmazniuk a hírközlési szolgáltatóknak a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) előfizetői szerződéseket szabályozó új rendeletét. A rendelet egyes pontjai később, november 1-jén lépnek majd hatályba, ezen előírásokat december 1-jétől kell majd alkalmazni. A rendelet megújítja az előfizetői szerződésekre vonatkozó hírközlési szabályozást.

A szerződés változásai annak megkötése után is jól nyomon követhetők lesznek az előfizetők számára. A mobiltelefon-, mobilinternet-, műholdas és földfelszíni digitális televízió szolgáltatásoknál az előfizetők a szolgáltatásnyújtás megkezdésétől számított 14 napon belül felmondhatják a szerződést, ha a szolgáltatás nem, vagy nem megfelelően működik. Automatikusan kötbér jár majd az előfizetőknek a hibaelhárításról és a szolgáltatás újbóli elérési lehetőségéről szóló értesítés késésekor vagy elmaradásakor.

Jönnek a határvadászok

A határkerítés mellé telepített határvadász századok működni kezdnek. Az egyik feladatuk, hogy azokon a helyeken is védjék a határt, ahol a biztonsági kerítés, például a vasút áthaladása miatt, nem jelent fizikai akadályt. Egy határrendészeti igazgatóságot áll fel, ez alá tartozik a hat határvadász bevetési osztály, 2106 fővel - a létszám 3600 főre fejleszthető.

Az agráriumot újra vizsgálhatja a GVH

A versenytörvény - uniós közbelépés miatti - módosítása nyomán szeptember 1-jétől a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) ismét saját hatáskörben alkalmazhat szankciót az agrártermékeket érintő versenykorlátozó megállapodások feltárásakor. Így a hivatal várhatóan újra aktívabban vizsgálódik a szektorban. A jövőben a versenyjogi tilalom megsértése - a szakminiszter állásfoglalása nyomán - csak akkor mentesülhet a versenyjogi szankciók alól, ha a piaci szereplők közötti megállapodás kizárólag a magyar piacot érinti.

Változik a helyesírás

Jön az új helyesírás, szeptember 3-án megjelenik a magyar helyesírás szabályainak 12. kiadása. Jövő szeptemberig a 11. és a 12. kiadás is érvényben marad majd, úgyhogy lesz idő gyakorolni az új szabályokat.

Pénz áll a házhoz

Szeptemberben fizetik ki először az egészségügyi dolgozók bérkiegészítését. Erre idén 5,33 milliárd forint áll rendelkezésre. Mindez 43 ezer, betegágy mellett dolgozó egészségügyi szakdolgozót és 18 ezer orvost érint.

Nevet vált egy patinás lap

A Napi Gazdaság című napilap a jövő keddtől Magyar Idők néven jelenik meg. Az indoklás szerint a lapot gazdasági tematikájú szaklapból általános, közéleti napilappá alakítják, ehhez pedig az előző név már nem lett volna szerencsés.

Csere az MNB-nél

Nagy Márton a Magyar Nemzeti Bank alelnöke lesz, a poszton Balog Ádámot váltja, aki az MKB Bank elnök-vezérigazgatója lett. Nagy legutóbb a jegybank ügyvezető igazgatója volt. Az Országgyűlés gazdasági bizottsága július 22-i ülésén 9 igen és 5 tartózkodás mellett támogatta Nagy Márton kinevezését.

Új egyenruhát kapnak a vasutasok

Nettó közel egymilliárd forintért rendelt új egyenruhát a MÁV a formaruha viselésére jogosult, illetve kötelezett dolgozóinak. Az első tételeket szeptembertől szállítják, a csere 2017 végéig tart. A közbeszerzési pályázatot a Pro-Team Rehabilitációs Közhasznú Nonprofit Kft. és a Kézmű Közhasznú Nonprofit Kft. konzorciuma nyerte meg.

Új szabályok vonatkoznak az utazásszervezőkre

A képesítés jellegéhez kötött gyakorlati időt ír elő a kormány az utazásszervezői engedély megszerzéséhez, továbbá egy személy csak egy cégnél töltheti be ezt a pozíciót szeptember 2-tól.

A cég szakmai felelős vezetőjének a nyelvismeretét legalább egy felsőfokú nyelvvizsgával vagy azzal egyenértékű okirattal kell igazolnia. A tevékenységért felelős személy egyidejűleg csak egy utazási vállalkozásnál láthatja el ezt a
tisztséget. Az illető az utazási vállalkozásnál munkavállalóként, vagy pedig foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszony alapján is elláthatja ezt a tisztségét.

QP | Quality Placement