A Magyar Közlönyben megjelent rendelet kiemeli, hogy a támogatás vissza nem térítendő támogatásként nyújtható.

Az a (sport)vállalkozás részesülhet a támogatásban, amely 2019. december 31-én nem minősült nehéz helyzetben levő vállalkozásnak.

QP | Quality Placement

Ha a támogatás mellett a kedvezményezett csekély összegű támogatásban is részesül vagy részesült, az igénybe veendő vagy igénybe vett csekély összegű támogatás csökkenti az 1,8 milliós összeget.

Az átmeneti támogatás keretében a költségvetési támogatás - egyebek mellett - a 2020. március 1. napjától felmerült következő költségekre fordítható:

- hazai és külföldi versenyeken, edzőtáborokban, más szakmai programokon való részvétel, továbbá a felkészülés szakmai költségei,

- versenyrendezés és más szakmai programok rendezésének költségei,

- sportdiplomáciai feladatokkal összefüggő költségek,

- sportegészségügyi ellátással, egészségvédelemmel (különösen a koronavírus járvány elleni védekezéssel) összefüggő költségek,

- doppingellenes tevékenységgel összefüggő költségek,

- sportfelszerelés, sporteszközök, sportágspecifikus technikai és digitális, informatikai eszközök, a sporttevékenységhez közvetlenül kapcsolódó sportruházat biztosításával kapcsolatos költségek,

- munkaviszonyban, valamint munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatott, a sportolók és a sportolók felkészítésében közvetlenül közreműködő sportszakemberek, továbbá egyéb munkakörben foglalkoztatott munkavállalók bérköltsége, bérrel kapcsolatos munkaadót terhelő járulékai és megbízási díja.

A támogatásról szóló rendelet akkor lép hatályba, ha az Európai bizottság a magyar programot jóváhagyja. Ezt az illetékes miniszter - határozatban - azonnal közzé teszi a Magyar Közlönyben.