Ma jelenik meg a már a bolognai folyamat jegyében kialakított szakkínálatot tartalmazó felsőoktatási tájékoztató, amelyben az eddigi több mint 400 szak helyett csupán 102 alapszak szerepel. Ezek elvégzése után több mint 200 mester fokozatú szak közül választhat majd az alapszakra felvettek 35 százaléka (az államilag finanszírozott létszámkeretben). A kínálatot a munkaerő-piaci igények figyelembevételével alakították ki az intézmények és az Oktatási Minisztérium; a cégek olyan képességek fokozott fejlesztését kérték, mint a csoportmunkára való készség, a motiváltság, a problémafelismerő és -megoldó képesség, a sikerorientáltság, valamint az informatikai és a nyelvismeretek. A hat féléves alapképzésre és négy féléves mesterképzésre bontható szakokon felül hat olyan is indul jövőre, amelyet nem bontanak meg: az orvosok, a fogorvosok, az állatorvosok, a jogászok, az építészmérnökök és a gyógyszerészek képzésében marad az eddigi struktúra. A Budapesti Corvinus Egyetemen (BCE) az idei három után 2006 szeptemberében további 19 szakon indul meg az új típusú képzés. A gazdálkodástudományi, társadalomtudományi és közgazdaság-tudományi karokon némileg több újonnan indított szak lesz az eddigieknél, az előbbin hat, a két utóbbin öt-öt alapszak indul – tudtuk meg Hrubos Ildikó felsőoktatási kutatással foglalkozó oktatási rektorhelyettestől. A jogászképzésben nem hoz sok újat a bolognai folyamat – mondta lapunknak Szabó Béla, a Debreceni Tudomány egyetem Általános Jogi Karának dékánja. A karon a hagyományos jogászképzés mellett egy új alapszak indul, az igazgatásszervezői, ami voltaképpen megfelel a volt Államigazgatási Főiskola képzésének. A dékán szerint sem jelentős javulás, sem komoly kiesés nem várható az intézmény jövő évi pénzügyi helyzetében: fejlesztésre sem most, sem 2006-ban nem jut pénz. További részletek a mai NAPI Gazdaságban