A szakbizottság alapvető feladata, hogy előzetes állásfoglalást alakítson ki az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) felügyeletét ellátó miniszter döntéséhez. Javaslatot tesz egyebek között a befizetési kötelezettségekre és a radioaktív hulladékok és a kiégett üzemanyag elhelyezésére.

A KNPA szakbizottság elnöke az OAH felügyeletét ellátó miniszter, tagja az OAH főigazgatója, a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal elnöke, valamint az államháztartásért, az energiapolitikáért és a rendészetért felelős miniszter.

Hat további szervezet tanácskozási joggal vesz részt a szakbizottság munkájában. Ezek körébe tartozik az MVM Paksi Atomerőmű Zrt., a Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpontja, továbbá a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Nukleáris Technikai Intézete is.

A közlöny egy másik kormányrendelete a Központi Nukleáris Pénzügyi Alapból az ellenőrzési és információs célú önkormányzati társulásoknak nyújtott támogatások szabályairól rendelkezik. A jogszabály melléklete tartalmazza a forrás elosztásának képletét.