A feladat és a kihívás vonzott - emlékszik vissza arra, miért fogadta el Antall József invitálását. amit nem is bánt meg. Az PM és az Országos Tervhivatal összevonása után rendkívül jó csapat állt össze a József nádor téri épületben, amellyel élmény volt együtt dolgozni: minden jelentős területen - adó, költségvetés, szociálpolitika - legalább 2-2 szakember dolgozott, akiket a megoldandó feladatok, s nem politikai ambíciók fűtöttek.

Antall József betegsége, majd halála vetett véget ennek az idilli állapotnak - ő ugyanis jól tudta kezelni a különböző politikai csoportokat -, a pénzügyi vezetés egyre inkább átpolitizálódott, a kormányüléseken elharapódzott az ötletelés. Mindezt tetézte, hogy az Alkotmánybíróságon több fontos törvény elvérzett: így a személyi szám és a vagyonnyilatkozat is elbukott, ennek következményeit most is érezzük - vallja Kupa Mihály.
De nem kísérte siker a társadalombiztosítás korszerűsítésére kidolgozott elképzeléseket és az oktatási rendszer átalakítását sem.

Korszerű metrónk is lehetett volna a kilencvenes évek elején. A francia Alstom akkor szinte fillérekért adta volna el a prototípusként futó szerelvényét, az oroszok pedig az államadósság fejében fúrták volna az alagutat - ebből se lett semmi. A széthúzás és a gazdasági döntéseket erősen befolyásoló politikai csatározások a legracionálisabb döntéseket is képesek voltak felülírni - emlékeztet a volt pénzügyminiszter.

... és hát mindig késésben voltunk és vagyunk! - mondja keserűen. Kupa például kifejezetten jónak tartotta Járai Zsigmond adóátalakítási programját is - a politika azonban ennek is "keresztbe feküdt". A késlekedés pedig mindig pluszkiadásokkal jár. Példaként a szovjet csapatkivonási tárgyalásokat említi, amelyek 1991-ben számunkra jó eredménnyel zárultak: a kivonulók csak 10 millió dollárt kértek a költségekre, ezt is magyar áruban, és kötelezettséget vállaltak arra, hogy aláírják a szovjet államadósság törlesztéséről szóló megállapodást. A magyar kormány azonban visszalépett, hogy aztán két évvel később mégis szignó kerüljön a tervezetre - igaz, akkor már a 10 millió dollárt készpénzben kellett kifizetni.

A sok negatív tapasztalat mellett pozitív jeleket is lát a "magyar adórendszer atyja": szerinte egyre többen veszik észre, hogy összefogással könnyebben oldhatók meg a súlyos problémák is, így örvendetes fejleménynek tartja a különféle termelői ágazatok, vállalkozások szervezkedését, amiből reményei szerint tanulnak mások is. Mondjuk például a politikusok...

Szakonyi Péter
QP | Quality Placement