Ki jogosult az szja-visszatérítésre?

Minden olyan személy jogosult a visszatérítésre, akik a személyi jövedelemadó (szja) törvény szerint családi adóalap kedvezményt vehetnek igénybe, akkor is, ha ezt eddig nem tették meg. Ez gyakorlatban azt a szülőt jelenti, aki családi pótlékra jogosult, vagy ilyen jogosulttal egy háztartásban élő házastárs.

Az olyan szülőkre is kiterjed a jogosultság, akik külföldön kaphatnak családi pótlékhoz hasonló ellátást, és emiatt a magyar jövedelmükre a családi kedvezményt tudnák érvényesíteni. Ennek megfelelően azok is élhetnek a visszatérítéssel, akiknek külföldről származik jövedelmük, vagy belföldről kapják jövedelmüket, de részben külföldön adóznak. Természetesen a várandós anyákat is megilleti a visszatérítés, a várandóság 91. napjától.

Fontos, hogy e jogosultságnak nem kell fennállnia egész évben, hanem elég, ha az a 2021 bármely napján fennáll, ilyenkor is jár a teljes visszatérítés. Ebből fakad, hogy a várandós anyák közül azoknak is jár a teljes visszatérítés, akik várandóssága 2021. december 31-én legkésőbb eléri a 91. napot.

Milyen adók után jár a visszatérítés?

Elsődlegesen az olyan szja után jár visszatérítés, mely az összevont adóalapba tartozó jövedelmet terheli – , ide tartozik például a munkabér, a megbízási díj, de az ingatlan bérbeadásból származó jövedelem is.

Fontos, hogy csak arra a ténylegesen felmerülő adóra lehet igénybe venni a visszatérítést, amely a kedvezmények igénybevétele után marad fenn. Például ha egy családban az anya nulla forint szja-t fizetett, mert a családi kedvezmény miatt nem keletkezett fizetendő adója, akkor az anya nem élhet a visszatérítéssel, de az apa, aki nem vette igénybe a családi kedvezményt, és emiatt fizetett szja-t, minden további nélkül igénybe veheti azt.

Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (ekho) szerint adózók is igénybe vehetik a visszatérítést. Ők a 15 százaléknyi adóból a 9,5 százaléknyi ekhóra tehetik ezt meg, míg a minimálbér után, amely után ők is a normál szabályok szerint kell adózzanak a teljes 15 százalék szja után igényelhetik a visszatérítést.

A kisadózó személyeknél (katások) is alkalmazható a visszatérítés: az összeg a befizetett kata 25 százaléka. Fontos, hogy a rendelet nem szűkíti le a főállású kisadózókra a jogosultságot, így a nem főállású kisadózókra is igénybe vehetik a visszatérítést. A katásoknál is van sortartás: először az szja-kötelezettség összegét kell nézni, utána az ekho összegét, és ha marad, csak azután a kata keretösszegét.

Mekkora a visszatérítés összege?

Maximum fejenként 809 ezer forint jár vissza.

Hogyan lehet a visszatérítést kérni?

Főszabály szerint a visszatérítést a 2021-es adóbevallási tervezetben lehet érvényesíteni, úgynevezett többlet szja-kedvezményként. (Így tehát adózási szempontból adó-visszaigénylésként.)

Ugyanakkor a kormány döntése alapján nem kell majd a bevallási tervezetekig várni, az adóhatóság ugyanis 2022. február 15-éig előleget folyósít olyan összegben, amely az adóhatóság adatai szerint járna. Ezt akkor teszi meg az adóhatóság, ha meg tudják állapítani a jogosultságot a rendelkezésre álló adatokból és ellentmondásokat sem találnak azokban. Ezt elősegítendő 2021. december 31-ig lehet majd nyilatkozni (papír alapon és elektronikusan) a legfontosabb jogosultsági adatokról, valamint megadni a megfelelő bankszámlaszámot, vagy postacímet, hogy a megfelelő helyre érkezzen a visszatérítés-előleg.

Az előleg folyósítása kizárólag a kifizetők által levont összegekre jár, tehát aki például külföldről kap jövedelmet, vagy magánszemélynek kiadott ingatlan után maga fizeti meg az adóelőlegeket, ne számítson a visszatérítés-előlegre, a visszatérítést (vagy visszatérítés különbözetet) az adóbevallásában igényelheti majd.

Fontos, hogy a kiutalt visszatérítés-előleget a NAV az adóbevallási tervezetekben adóelőleg csökkentést veszi figyelembe, tehát úgy, mintha a kifizető kevesebb adóelőleget vont volna le. Előfordulhat, hogy valamilyen hiba folytán ezt a csökkentést nem tartalmazza majd az adóbevallási tervezet és a hibát orvosolni kell. Emiatt mindenkinek, aki a visszatérítés előleget kéri, kiemelten fontos, hogy az adóbevallási tervezetet átnézze, és kérje annak javítását, ha szükséges.

A visszatérítés miatt az érintett kisadózóknak is készül majd adóbevallási tervezet, melyhez 2021. december 31-ig külön nyilatkozatot is be kell adniuk, hogy az adóhivatal rendelkezzen a tervezet elkészítéséhez a megfelelő adatokkal.

Az adóbevallási tervezetek kulcsszerepe azért is fontos, mert az adóhivatal adatai szerint az elmúlt 2 adóévre készült adóbevallási tervezeteket átlagosan 3,5 millió ember meg sem nyitotta, tehát nagyon jelentős azok száma, akik ezzel korábban sosem foglalkoztak.

Mi lesz az adó 1 százalékával?

A visszatérítéstől függetlenül és az azzal nem csökkentett adót figyelembe véve fogja teljesíteni az adóhivatal az adó 1+1 százalékos rendelkezéseket. Így ezzel kapcsolatban nem kell változásra számítani.

A kifizetőket érinti a visszatérítés?

Igen, a kifizetőknek is lesz pluszfeladata. Több olyan adatszolgáltatási kötelezettség ugyanis, amelynek a határideje 2022. január 31. lett volna, a 560/2021-es kormányrendelet értelmében 2022. január 20-a lesz, emiatt a kifizetőknek fokozott figyelemmel kell majd eljárni.

Mindent összevetve az adó-visszatérítés személyi köre kimondottan tág, de egyben elmondható, hogy a kapcsolódó adminisztrációs igény meghaladja az előzetes várakozásokat, emiatt olyan adózóknak is kell ezzel foglalkozni, akik korábban sosem találkoztak ilyen feladatokkal - állapította meg az Andersen Magyarország összefoglalója.