Benyújtotta az Országgyűlésnek a közlekedésről szóló törvény módosítási javaslatát a nemzeti fejlesztési miniszter, az alábbiakban a legfontosabb pontokat foglaljuk össze.

Egy parkolás, több büntetés

A közlekedésről szóló törvénymódosítás másik passzusa szerint, a jövőben egy nap egy helyen csak egy alkalommal pótdíjazhatnak, büntethetnek a parkolóőrök. A kormány szerint ez eddig is így volt, bár a törvény szövege ezt egyértelműen nem rögzítette, de a minisztérium indoklása szerint levezethető volt belőle. Az országgyűlési jogok biztosa szerint ugyanakkor fennállt a visszásság, mi több, a fővárosi parkolási társaságok éltek is vele. Mielőtt nagyon megörülnének az autósok, a törvény továbbra is meghagy egy kiskaput, hiszen továbbra is többször büntethet ott a parkolóellenőr, ahol a várakozás csak meghatározott időtartamig engedélyezett. Márpedig parkolási övezeti rendszernek épp az a lényege, hogy maximálják a parkolási időt, vagyis minden marad a régiben.

Nem csak a rendőr állíthat meg

A törvénytervezet létrehoznák az új közúti ellenőrzési rendszert a "közúti ellenőrökkel" - ide tartoznak majd az autópálya-matrica ellenőrök, a felügyelet munkatársai is - a képzésüket egységesítik és kormánytisztviselői jogállást kapnak. A díjköteles közutakon ezen ellenőrök a jövőben bárkit megállíthatnak, a személyes iratokat és a gépkocsi okmányait elkérhetik ellenőrzésre. Azt a járművezetőt, aki ebben nem működik közre, legfeljebb két óra időtartamra - vagy a rendőrök kiérkezéséig - feltartóztathatják.

Hat hónapig tárolják a szabálysértők adatait

A kiszabott bírságok - legyen az a közúti ellenőrzési szabálysértés, vagy közigazgatási bírság - a jövőben egységes adatbázisba kerülhetnek. A törvénymódosítás szerint rendszerben tárolják a szabályszegésen kapott autós vagy az autótulajdonos jogi személy adatait, a szabályszegés körülményeit, tényállását, a kirótt bírságot, az esetleges enyhítést, az ügyet elbíráló hatóságokat. A rendszer feladata lesz a külföldi rendszámú autósok szabályszegéseinek is a tárolása - tekintettel arra, hogy a jövőben már lesz lehetősége nemzeti rendőrségeknek az unión belül más országok polgáraival szemben is eljárni, pontosabban a kirótt büntetések beszedését kérni a külföldi társzervezetektől. A törvényjavaslat szerint rendszerben tárolt adatokat a büntetés befizetését követőre hetedik hónapig törölni kell - vagyis azt nem használhatják a szabályszegési nyilvántartástörténeti adatbázisként.

Itt a szlovákrendszám-törvény

Jelentősen enyhülnek a külföldi rendszámmal való közlekedés szabályai is. A jelenleg hatályos törvény szerint praktikusan magyar állampolgár nem vezethet külföldi rendszámú autót Magyarországon, akkor sem, ha külföldön él és és dolgozik. Az érvényes szabály több uniós alapjogot sért, így még az eljárások előtt módosítani igyekszik a kormányzat a kifogásolható szabályokat. Ha a módosítóból törvény lesz, a magyar állampolgár a külföldi munkáltatójától kapott gépkocsit korlátozásmentes használhatja majd idehaza is.

Az új szabályok szerint a külföldi lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárok hazalátogathatnak és használhatják külföldi rendszámú autójukat idehaza is, félévente maximum 30 napig, a jelenlegi egynapos határidővel szemben. A harminc napos határidő nem vonatkozik azokra a magyar közalkalmazottakra, diplomatákra, akik külföldi kiküldetésben vannak, de ugyancsak mentesülnnek a magyar uniós képviselők, az OECD, az ENSZ és egyéb nemzetközi szervezetekhez kiküldött politikusok, tisztségviselők és azok családtagjai, vagyis ők korlátlanul használhatják belföldön külföldi rendszámú autóikat.

Reklámozni csak a biztonságot lehet

A lakott területen belül a közutakról eltűnnek a reklámtáblák - ezzel több milliárdos üzlettől esnek el a plakáthelyeket üzemeltető cégek. Az ok természetesen a közlekedés biztonsága - hisz mi másról szólna a közlekedésről szóló törvény módosítása. A törvény mostani állapotában is próbálta már visszaszorítani a plakátokat az utak mentén mondván, azok üzenete alkalmas lehet a közlekedők figyelmének elvonására. A kormány által most előterjesztett módosítás azonban kvázi tilalmat rendel el a lakott területen belül. A településhatárokon kívül is tilos lesz reklámtáblát elhelyezni, ez alól kivételt jelentenek a benzinkutak logói, totemoszlopai, illetve "építményeken, az építmények telkén elhelyezett olyan feliratok, amelyek az építményben működő cég nevét, jelét (piktogramját), vagy tevékenységét jelzik". Ugyanakkor a törvényjavaslat engedné az olyan reklámtáblák kihelyezését, amely a közlekedés biztonságára felhívő hirdetést tartalmaznak.