Kásler Miklós augusztus 17-én kelt leveléből kiderül, hogy előreláthatólag augusztus 30-31-én és szeptember 2-3-án zajlik majd az iskolai „oltási akció”, amelynek keretében a kormány az iskolákban is elérhetővé teszi az oltást a még be nem oltott, 12 éven felüli tanulók számára.

A lépéssel a TASZ is egyetért, azonban az adatkezelés szerintük nem jogszerű.

A szülők által kitöltetendő „jelentkezési lap” ugyanis, nevével ellentétben, nem csupán az oltásra jelentkezők adatainak a gyűjtésére szolgál. A jelentkezési lapot nemcsak annak a szülőnek kell kitöltenie, aki kéri a védőoltást a gyereke számára, hanem azoknak a szülőknek is, akik nem kérik azt. Mi több, az utóbbi csoportba tartozó szülőknek arról is nyilatkozniuk kell, hogy miért nem kérik az oltást gyerekük számára: azért, mert a gyerek már be van oltva, avagy más okból.

Ha a jelentkezési lapokat a szülők kitöltik, akkor az iskola nemcsak arról szerez tudomást, hogy kik azok, akiket az iskolaorvosnak be kell oltania az iskolában, hanem arról is, hogy kik azok a tanulók, akik már korábban be lettek oltva, illetve kik azok, akik az oltási akció ellenére is oltatlanok maradnak.

A civil szervezet szerint kétségtelen, hogy az iskolai oltás megszervezéséhez elengedhetetlen előzetesen felmérni, hogy mely tanulók szülei tartanak igényt az oltásra.

Az iskolaorvos csak azt a gyereket olthatja be, akinek a szülője kifejezetten nyilatkozik arról, hogy kéri a gyerek oltását. Mindezekből következik, hogy alappal várja el az iskola azt, hogy az oltást kérő szülők a jelentkezési lap kitöltésével jelezzék az oltás iránti igényüket.

Nem indokolható viszont az oltást nem kérők adatainak gyűjtése.

- hívják fel a figyelmet.

Személyes adatot jogszerűen kezelni ugyanis csak előre meghatározott cél érdekében lehet. Az oltási kampány lebonyolítása – mint adatkezelési cél – csakis azoknak a tanulóknak a nyilvántartását alapozza meg, akik számára a szülő kéri az oltást. Márpedig a miniszter körlevele szerint az adatgyűjtés célja nem más, mint az oltási akció sikeres lebonyolítása, ezért az arra vonatkozó adatok gyűjtése, hogy korábban mely gyerek kapta meg az oltást, illetve mely gyerek marad oltatlan az iskolai oltási akció után is, jogszerűtlen.

Mit tehetnek a jelen helyzetben az iskolák és a szülők?

Mivel a kormány ezúttal is az utolsó pillanatban indította útjára az iskolai oltás megszervezését, nem reális, hogy a jogellenes adatgyűjtést jogi eszközökkel meg lehessen akadályozni, hiszen az akció már a jövő héten elindul. Fontos azonban tudatosítani, hogy a miniszteri utasítás fő céljának eleget lehet tenni úgy is, hogy a legsúlyosabb adatvédelmi jogsértéseket elkerüljék az iskolák.

Nagyon fontos, hogy az iskolák ne várják el, és főleg ne erőltessék az oltást nem kérő szülők nyilatkozatát, mivel ennek az adatnak a gyűjtésére nincs jogilag megfelelő felhatalmazásuk.

Az iskola kétféle adatot gyűjthet jogszerűen:

  • a szülők nyilatkozatát, hogy az oltás lehetőségéről szóló tájékoztatást megkapták, tudomásul vették,
  • valamint az oltásra jelentkezők adatait.

A szülőknek azt fontos tudatosítaniuk, hogy az oltás visszautasítására vonatkozó kérdésre nem kötelező válaszolniuk. Nem kell ilyen nyilatkozatot tenniük, mert ezt nem írja elő semmilyen szabály - írja a TASZ.