A Televíziós Film Mecenatúra alap 2019. évi költségvetését 7 milliárd forintban hagyta jóvá az Országgyűlés, a kormány pedig a pályázatok részleteit szabályozta rendeletében.

A rendelet tartalmazza egyebek mellett azt, hogy a Mecenatúra, illetve a Televíziós Filmkollégium a pályázók és a támogatás igénybe vevői között nem alkalmazhat olyan indokolatlan különbségtételt, kizárást vagy korlátozást, amely sérti az egyenlő bánásmód követelményét. A Mecenatúra a pályázati felhívás kibocsátásának időpontjában a fizetési számláin lévő összeg erejéig jogosult pályázati felhívást kibocsátani.

Az egy pályázati eljárásban, egy kedvezményezettnek kifizethető támogatás összege egy filmalkotásra legfeljebb 300 millió forint lehet. Filmsorozatnál - epizódonként - legfeljebb 100 millió forint adható.

A nemzetstratégiai szempontból kiemelkedő jelentőségű - így különösen a magyar történelem valamely meghatározó eseményét hiánypótló jelleggel bemutató - olyan filmalkotások esetében, amelyek megvalósításának körülményei azt egyértelműen indokolják, a Médiatanács elnöke (a Filmkollégium kezdeményezésére ) az előbbieknél magasabb összegeket is megítélhet.