2016. szeptemberben:

 • A kivitel értéke 8,4 milliárd euró (2597 milliárd forint), a behozatalé 7,4 milliárd euró (2287 milliárd forint) volt.

2016. szeptemberben az egy évvel korábbihoz képest:

 • Euróban kifejezve az export értéke 1,7 százalékkal nőtt, az import értéke változatlan maradt.
 • A külkereskedelmi aktívum 140 millió euróval nőtt, és 1005 millió eurót tett ki. (Az egyenleg 35 millió euróval alacsonyabb az első becslésben közölt értéknél.)
 • A külkereskedelmi forgalom forintban mért árszínvonala kivitelben 2,5, behozatalban 3,5 százalékkal csökkent. A cserearány 1 százalékkal javult. A forint az euróhoz képest 1,4, a dollárhoz képest 1,2 százalékkal értékelődött fel
 • A gépek és szállítóeszközök kereskedelme a kivitelben 3,9, a behozatalban 4,8 százalékkal nőtt. Az energiafejlesztő gépek és berendezések exportvolumene 7, az importé közel 14 százalékkal emelkedett. A benzinüzemű motorok kivitele kismértékben bővült, a dízelmotorok exportja azonban ötödével visszaesett. A belső égésű motorokhoz tartozó alkatrészek exportja ötödével nőtt. Importban közel 10 százalékkal csökkent a dízelmotorok forgalma. A közúti járművek importja nem változott jelentősen, exportja majdnem tizedével nőtt. A híradástechnikai és hangrögzítő készülékek exportja közel tizedével visszaesett, melyben szerepet játszott a tv-készülékek EU-n belüli kivitelének mérséklődése.
 • A feldolgozott termékek exportvolumene 3,6, az importé 2,9 százalékkal nőtt. A gyógyszer-kereskedelem mindkét irányban kismértékben emelkedett. A műanyag-alapanyagok exportja csaknem tizedével visszaesett, főként az etilén polimerei forgalmának számottevő csökkenése miatt. A gumigyártmány-kereskedelem mindkét irányban mintegy tizedével bővült. Az importban és az exportban is a gumiabroncs-kereskedelem növekedése dominál. Több mint tizedével bővült a szakmai tudományos ellenőrző műszerek (főleg az automata szabályozó- és ellenőrző, valamint a gyógyászati műszerek) és az egyéb feldolgozott termékek (többnyire a műanyag áruk, a csomagolóanyagok és a gyermekjátékok) exportja. Körülbelül tizedével emelkedett a ruházati cikkek importja is.
 • Az energiahordozók importvolumene 12 százalékkal csökkent. A kőolaj és kőolajtermékek behozatala tizedével emelkedett. A természetes és mesterséges gáz importja harmadával, a villamos energiáé közel tizedével maradt el az egy évvel korábbitól.
 • Az élelmiszerek, italok, dohánytermékek exportvolumene 0,7, az importé 4,4 százalékkal nőtt. Több mint felével bővült a dohány és dohányáru exportja, importja megközelítőleg ötödével csökkent. A gabona és gabonakészítmények kivitele közel, az állati takarmányoké pontosan tizedével esett vissza, nőtt ugyanakkor az élő állat, a hús és húskészítmények exportja. A gabona és gabonakészítmények, illetőleg a zöldség-gyümölcs importjában egy számjegyű a növekedés, az egyéb, táplálkozásra alkalmas termékek behozatala több mint tizedével lett nagyobb.
 • Az EU tagállamaiba irányuló kivitel volumene 1,7, a behozatalé 4,4 százalékkal emelkedett. A külkereskedelmi többlet 134 millió euróval csökkent, és 800 millió eurót tett ki. Az exportnak és az importnak egyaránt a 79 százalékát bonyolítottuk le ebben a viszonylatban.
 • Az EU-n kívüli országokkal folytatott kereskedelemben a kivitel volumene 9 százalékkal nőtt, a behozatalé 3,7 százalékkal csökkent. A külkereskedelmi mérleg ebben a viszonylatban 275 millió euróval javult, és 206 millió eurós aktívumot mutat.

2016. január-szeptemberben:

 • A kivitel értéke 69,3 milliárd euró (21 657 milliárd forint), a behozatalé 61,7 milliárd euró (19 271 milliárd forint) volt.

2016. január-szeptemberben az egy évvel korábbihoz képest:

 • A kivitel volumene 4,9, a behozatalé 5,6 százalékkal emelkedett.
 • A külkereskedelmi mérleg többlete 1,2 milliárd euróval nőtt, és 7,6 milliárd eurót tett ki.
 • A külkereskedelmi forgalom forintban mért árszínvonala kivitelben 0,9, behozatalban 3 százalékkal csökkent. A cserearány 2,2 százalékkal javult. A forint az euróhoz képest 1,0, a dollárhoz képest 0,9 százalékkal értékelődött le.