A második negyedévében a nemzetgazdasági beruházások volumene 5,9 százalékkal volt alacsonyabb, mint az előző év azonos időszakában, míg a szezonálisan kiigazított volumenindexek szerint 2,2 százalékkal mérséklődött ugyanebben az időszakban - derül ki a KSH ma reggeli gyorsjelentéséből.

A több éve tartó csökkenő trend 2012 második negyedévét is jellemezte. Az előző évben erőteljesen emelkedő feldolgozóipari beruházások a tárgynegyedévben csökkentek, ezért az ipar - a 2011. évvel ellentétben - nem tudta ellensúlyozni a nemzetgazdasági szinten bekövetkezett visszaesést.

A nemzetgazdasági beruházások második negyedévi, az előző év azonos negyedévéhez viszonyított 5,9 százalékos csökkenésén belül az építési beruházások számottevően, 8,3 százalékkal maradtak el az egy évvel korábbitól. A gép- és berendezés beruházások viszont - a mezőgazdaságban és az információ, kommunikáció területén bekövetkezett növekedés hatására - mindössze 2,6 százalékkal mérséklődtek. A nemzetgazdasági beruházások volumene 2012 első félévében 7,1 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól. A nemzetgazdasági ágak többségében 2012 második negyedévében továbbra is csökkenést tapasztaltunk.

A tárgynegyedévben az energiaipar beruházásainak volumene közel felére esett vissza az előző év azonos időszakához viszonyítva, amit egy erőmű-építési nagyprojekt befejeződése és a hálózatbővítések, - fejlesztések csökkenése idézett elő. Nagymértékben, közel egyharmadával esett vissza a beruházási volumen a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás ágban, amit főleg egy gyógyszálló-felújítási projekt lezárulása okozott.

Hasonló mértékű visszaesés következett be az oktatás nemzetgazdasági ágban és a humán-egészségügyi, szociális ellátás területén, ugyanis a beruházási teljesítmények egyharmadával estek vissza az uniós forrásból megvalósult felsőoktatási és egészségügyi intézményfejlesztések mérséklődése miatt.

A feldolgozóipar beruházásai az előző negyedévi stagnálás után a tárgynegyedévben csökkentek, ugyanakkor az alágak több mint felénél volumennövekedést regisztráltunk. A nagyobb súlyt képviselő alágak közül számottevően nőttek a beruházások a villamosberendezés-gyártásban, a gép-, gépi berendezés gyártásban, valamint a járműgyártásban. A kisebb súlyú alágak közül a kőolaj-feldolgozásban következett be dinamikus bővülés.

A beruházások csökkenő tendenciája ellenére hat nemzetgazdasági ágban bővülést, illetve stagnálást tapasztaltunk. Kiugró mértékű emelkedés (70,5 százalék) következett be az információ, kommunikáció nemzetgazdasági ágban, amelyet egy új frekvenciák vásárlásával és jelentős hálózatbővítéssel kapcsolatos nagyberuházás eredményezett. A földgázkitermelés alág nagyberuházásai hozzájárultak ahhoz, hogy a bányászat, kőfejtés nemzetgazdasági ág beruházásai nagymértékben, 38,8 százalékkal nőttek a bázisidőszakhoz képest.

A legnagyobb súlyú nemzetgazdasági ágak közül a szállítás, raktározás nemzetgazdasági ág és a mezőgazdaság, erdőgazdálkodás beruházásainak volumene az előző évi szinten maradt, miközben a kereskedelem, gépjárműjavításban a dinamikus áruházlánc-bővítések és -fejlesztések révén a beruházások 6,4 százalékkal emelkedtek.