A nyugdíj-kalkulátor a társadalombiztosítási öregségi nyugdíj (ideértve a nők életkortól függetlenül igénybe vehető kedvezményes öregségi nyugdíját is, "Nők 40") várható összegének meghatározására szolgál azok számára, akik a nyugellátásra jogosító szolgálati (nők esetében jogosultsági) idejükről, valamint az 1988. január 1-jétől kezdődő ún. béridőszak alatt elért nyugdíjjárulék-köteles kereseteikről már rendelkeznek hatósági döntéssel és nem tagjai magánnyugdíj pénztárnak - olvasható az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság honlapján.

Ilyen hatósági döntés

  • a 2013. január 1-jétől megszűnt jogintézmény, a szolgálati idő elismerési/kiszámítási kérelemre hozott határozat,
  • a 2012. december 31-ét követően indult adategyeztetési eljárásban hozott határozat,
  • az életpálya teljes tartama alatt fennállott biztosítás és egyéb jogviszonyokat tartalmazó hatósági bizonyítvány.


A kalkulátor használatához kattintson ide - de előtte célszerű elolvasni a használati útmutatót itt.

Az alkalmazás az adott naptári évben várható öregségi nyugdíj összegét a felhasználó birtokában lévő és általa rögzített adatok alapján határozza meg. Ha a rögzített adatok esetleg tévesek, hiányosak, a vonatkozó jogszabályoknak ellentmondóak, vagy pl. a rögzítéskor elütés történt, a kapott eredmény megtévesztő lehet.

Fontos, hogy a kalkulált nyugdíjösszeg semmilyen hivatkozási alapot nem jelenthet a jövőbeni nyugdíj megállapításával kapcsolatban, azaz pusztán tájékoztató jellegű adatról van szó.

Az ONYF javasolja, hogy a kalkulátor használata előtt az ügyfelek kérjék adategyeztetési eljárás lefolytatását vagy - ha ügyfélkapu regisztrációval nem rendelkeznek - hatósági bizonyítvány kiállítását.

Amit a kalkulátorba feltétlenül rögzíteni kell

I. naptári évenként a nyugdíjjárulék-köteles keresetet, külön feltüntetve a
a) rendszeres (pl. munkabér, illetmény) és
b) nem rendszeres (pl. jutalom, év végi- vagy ún. nyereségrészesedés) jövedelmet, ezen belül 1991. január 1-je előtt az esetleges adómentes kifizetéseket. A nyugdíjjárulék-fizetési felső határ 1992-es bevezetése miatt az 1992. január 1-je és február 29-e, valamint a március 1-je és december 31-e között elért keresetet megbontva kell rögzíteni.
II. naptári évenként a munkában töltött napok számát (osztónapok), III. a munkában (biztosítási jogviszonyban) töltött évek számát, azaz a nyugellátásra jogosító szolgálati vagy - ha a két érték megegyezik - a nők kedvezményes öregségi nyugdíjára jogosító időt.


Felhívják a figyelmet arra is, hogy a kalkulátor használata nem javasolt, amennyiben:

  • nem a tárgyévi várható öregségi nyugdíjösszeget szeretné megismerni,
  • nem rendelkezik az öregségi résznyugdíjra jogosultsághoz szükséges legalább 15 év szolgálati idővel,
  • eddig még nem kérte a nyugdíjjogosultsághoz figyelembe vehető szolgálati idejének megállapítását,
  • a béridőszak kereseti adataira vonatkozóan kizárólag személyi jövedelemadó-bevallás áll rendelkezésére (a nyugdíjjárulék és a személyi jövedelemadó alapja több naptári éven át nem volt azonos, a - többnyire magasabb összegű - személyi jövedelemadó alap figyelembevétele torzíthatja az eredményt),
  • igazolás, bizonyíték hiányában a béridőszak legalább fele részére nem tud tényleges kereseti adatot rögzíteni,
  • ha jelenleg is magánnyugdíj-pénztári tag (aki a magánnyugdíjrendszer keretében is fizetett tagdíjat, és ennek alapján szolgáltatásra jogosultságot szerzett, eltérő mértékű társadalombiztosítási nyugdíjra jogosult).

További fontos tájékoztatást a kalkulátorral kapcsolatban itt talál (pdf-formátumban).