A polgármester akkor szegülhet szembe a járási, vagy fővárosi kerületi hivatal által megállapított örökségvédelmi (műemléki) követelményekkel, ha azokkal nem ért egyet, vagy álláspontja szerint az nincs összhangban az előzetes adatszolgáltatás tartalmával. Ilyenkor a polgármester 15 napon belül szakmai egyeztetést kezdeményezhet.

Az egyeztetés eredménytelensége esetén a polgármester az egyeztetést követő 8 napon belül a kulturális örökség védelméért felelős miniszternél a járási (fővárosi kerületi) hivatal véleményének felülvizsgálatát kezdeményezheti.

A miniszter két dolgot tehet. Vagy 21 napon belül megküldi a polgármesternek a járási hivatal véleményét helybenhagyó vagy azt megváltoztató véleményét, vagy pedig 15 napon belül egyeztető tárgyalást kezdeményez, amelyre a hely és az időpont megjelölésével - a tárgyalás előtt legalább 8 nappal - elektronikus úton meghívja a polgármestert és a járási hivatalt. Az egyeztetés után a miniszter a helybenhagyó vagy megváltoztató véleményét 8 napon belül küldi meg a polgármesternek.

Akár a polgármesternek, akár a hivatalnak ad igazat a miniszter, a záró szakmai vélemény kialakítása és a településrendezési eszköz elfogadása során az ő véleményét kell figyelembe venni.

A jogszabály jövő csütörtökön lép hatályba.