Az OFA honlapján olvasható kiírás szerint települési önkormányzatok, önkormányzati társulások, valamint az ezek által közfoglalkoztatási feladatok ellátásával megbízott szervezetek pályázhatnak a támogatásra 2011. február 20-ig. A pályázónak legkésőbb 2011. április elsején meg kell kezdenie a projektet.

A nyertes pályázók a foglalkoztatott munkabéréhez és az azt terhelő járulékokhoz vissza nem térítendő támogatást kapnak maximum fél éves időtartamra. Az egy főre számított havi támogatás középfokú végzettségű munkavállalóknál legfeljebb 6 órára nem haladhatja meg a 86.500, felsőfokú végzettségűeknél a 111.500 forintot. 

Azok a szervezetek nyújthatnak be pályázatot és kaphatnak támogatást, amelyek 2011-ben közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatnak, illetve a közfoglalkoztatás megszervezéséhez közfoglalkoztatás szervezői munkakörben munkavállalót alkalmaznak, és pályázatukhoz mellékelik a települési kisebbségi önkormányzat véleményét a benyújtott pályázatról.

A foglalkoztatás-szervezők feladata többek között a közfoglalkoztatás felügyelete, a közfoglalkoztatottakkal való kapcsolattartás, a foglalkoztatásukkal kapcsolatos koordinációs feladatok ellátása.