Rövidesen lezárulhat az első olyan egészségügyi közbeszerzés, amely komoly versenyelőnyhöz juttathatja a steril műtéti textíliák szállításában a börtöncégeket, pontosabban a BVOP felügyelete alatt álló, rabokat foglalkoztató Adorján-Tex Kft.-t. E tender 43 pontjának 28 pontjánál ugyanis előnyben részesítik a fogvatartottak foglalkoztatását, a pontozásnál ez 100-ból 30 súlyszámmal szerepel.

Ezt a 28 pontban szereplő termékcsoportot tudja szállítani a büntetés-végrehajtás (Bv. Holding Kft.) cége, az Adorján-Tex Kft, amely Sátoraljaújhelyen egy tiszta terű varrodával rendelkezik. Miután a hagyományos piaci szereplők a gyakorlatban nem tudnak rabokat foglalkoztatni, vélhetően nem fognak labdába rúgni, írtuk már korábban is.

A közbeszerzési kiírás kapcsán két piaci szereplő is a Közbeszerzési Döntőbizottsághoz fordult jogorvoslatért.

Indokolatlan pluszpontok a rabok foglalkoztatásáért

Többek között indokolatlannak és jogsértőnek tartották, hogy a fogvatartottak foglalkoztatása pontozási szempont, mivel az ajánlatkérő (BVOP) nem jelölt meg olyan feladatot, ami indokolná a fogvatartottak foglalkoztatását.

Kifogásolták azt is, hogy az értékelési szempontok nem biztosíthatnak önkényes döntési lehetőséget az ajánlatkérőnek, s összességében előnyben van az a gazdasági szereplő, amely már eleve foglalkoztat fogvatartottat.

Mivel az ajánlatkérő (BVOP) gyakorolja a fogvatartottakat foglalkoztató gazdasági társaság tulajdonosi jogait, a jogorvoslatot kérők felvetették az összeférhetetlenség fennállását és a közbeszerzés pártatlanságának sérülését is, tekintettel arra, hogy az ajánlatkérő pontosan ismerte a tulajdonában álló vállalkozás gazdálkodási tényeit, adatait, lehetőségeit.

Álláspontjuk szerint az ajánlatkérő önkényesen olyan bírálati szempontot határozott meg, amely alapján az egyik érdekelt gazdasági szereplő a többivel szemben indokolatlan előnybe kerül, s szakmai szempontból sincs relevanciája és indoka a fogvatartottak foglalkoztatásának. Nem véletlenül nem is jelenik meg ez pontozási szempontként a közbeszerzési kiírás mindegyik részénél.

Az előzetes ellenőrzést végzők nem emeltek kifogást

Ezzel szemben az ajánlatkérő a benyújtott észrevételben a jogsértés hiányának megállapítását és a jogorvoslati kérelmek elutasítását kérte. Arra hivatkozott, hogy a közbeszerzési eljárások előzetes ellenőrzését végző szervezetek semmilyen formában nem tettek észrevételt, így összeférhetetlenség sem áll fenn, s az előzetes vitarendezésre adott válaszában minden kérelmi elemre érdemi választ adott.

Mivel a Bv. Holding Kft. tulajdonosi teendőit a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) Zrt. gyakorolja, nem áll fenn összeférhetetlenség, s miután a közbeszerzési eljárás előkészítésébe és lefolytatásába nem vonta be az általa felügyelt bv gazdasági társaságokat, azok a piaci szereplőkhöz képest nem rendelkeznek többletinformációval.

A kiíró BVOP azt is újra kiemelte, hogy a fogvatartottak foglalkoztatása kiemelt társadalmi érdek, és a hatályos jogszabályok szerint minden gazdasági szereplőnek lehetősége van fogvatartottakat foglalkoztatni: "a fogvatartott biztosítására vonatkozó megállapodás megkötése csak az adott gazdasági szereplőn múlik".

Döntőbizottság: Nem történt jogsértés

A Napi.hu által megismert dokumentumok szerint a Közbeszerzési Döntőbizottság.(KD) elutasította a benyújtott jogorvoslati kérelmeket, gyakorlatilag elfogadva a BVOP érveit. Az indoklás szerint mind a közbeszerzéseket, mind a fogvatartottak foglalkoztatását jogszabályok határozzák meg, és a jogszabályok alapján nem történt jogsértés.

A Kúria egy korábbi ügyben született döntésére hivatkozva a KD arra az álláspontra helyezkedett, hogy a tulajdonosi részesedés fennállása önmagában nem elégséges az összeférhetetlenség kimondásához, mert az csak egyik eleme az összeférhetetlenség megállapítását igénylő feltétel együttesnek.

Piaci hírek szerint szerint Szombathelyen és a budapesti Péterfy Sándor utcai kórházban úgy "estek ki" a körből a piaci cégek, hogy még közbeszerzés kiírására sem került sor. Zalaegerszegen viszont volt közbeszerzés, amelynek nyolc tételéből ötöt vitt el az Adorján-Tex.

Miért fontos ez az egész?

A steril műtéti textilek gyártása komplex, kiemelkedően szigorú szabványok és technológiai folyamatok alapján zajló, tőkeigényes folyamat. Nem véletlen, hogy a piacot jellemzően a technológiába évtizedek óta invesztáló, nagy külföldi gyártók versenye dominálja, akik magyarországi leányvállalataikon keresztül értékesítenek. Magyarországi előállítással mindössze két cég foglalkozik.

A Bv. Holding Kft. fogvatartottakat alkalmazó cégei saját gyártásban eddig a nem steril eszközökkel kapcsolatos igényt sem voltak képesek kielégíteni, a pótlásra jellemzően piaci cégeket bíznak meg, közbeszerzési eljárás nélkül, alvállalkozóként.