A vasutas szakszervezetek a napokban azt szorgalmazták, hogy a készülő új vasúti törvénybe kerüljön be a vasutasok foglalkoztatására jelenleg is érvényes szabályozás, illetve a személyszállítási törvényben a dolgozókra vonatkozó menetkedvezményt a vasúti törvényben terjesszék ki még több munkakörre, illetve az összes hazai vasúttársaságra.

Az NFM szerint a vasúti törvény tervezetének társadalmi egyeztetésével egyidejűleg a tárca megbeszélést folytat a vasúti munkavállalói érdekképviseletek által felvetett kérdésekben. A menetkedvezmény szabályozása viszont a személyszállításról szóló törvény hatályba lépése óta nem a vasúti törvényhez tartozik, így arról ez a törvénytervezet nem tartalmaz rendelkezéseket.

Az új vasúti törvény tervezete szerkezetében és tartalmában jelentős változásokat hozna a korábbi törvényhez képest, megalkotását elsősorban az európai uniós irányelvek szabályainak átültetése tette szükségessé. A kormány honlapján közzétett tervezet a korábbi szabályozással ellentétben nem tartalmazza azokat a kötöttpályás rendszereket, amelyekről az eddigi vasúti törvény rendelkezett, például a trolibusz kötött pályának engedélyezését, vagy a sínfelvonókra vonatkozó szabályozást.

A tervezet új logika mentén kezeli a forgalomrendszert, például külön határozza meg a vasúti pályákkal kapcsolatos fogalmakat, külön részbe kerültek a vasútbiztonsággal kapcsolatos kérdések. Az uniós irányelvnek megfelelően a jogszabály-tervezet új kategóriákat vezet be a vasúti szolgáltatások elválasztására, külön kezeli a városi, a helyi, a térségi és az elővárosi rendszereket az országos pályahálózattól, illetve az ott nyújtott szolgáltatásokat. Például emiatt új fogalom a városi szolgáltatás, elválasztva az eddig egy kategóriát képező helyi rendszertől.

Az új törvény tervezetének általános indoklásában szerepel, hogy a térségi vasúti szolgáltatás fogalma megmarad, biztosítva ezzel a települési önkormányzatok szabad társulásán alapuló - az érintett földrajzi terület lakosságának igényeihez jobban igazodni képes - térségi vasúti közszolgáltatás megszervezésének feltételeit is. A törvény tervezetében új elem lesz a Vasúti Állandó Választottbíróság, amely lehetővé teszi, hogy a vasúti ágazatban a jogvitákat egy vasúti szakértői szervezet előtt rendezzék.