Új nemzeti otthonteremtési programon dolgoznak a szakminisztériumban - mondta Bencsik János, a Nemzetgazdasági Minisztérium energiaügyi és otthonteremtési államtitkára az "Energiapolitika 2011 - a kormány nemzeti együttműködési programja" című konferencián. A legnagyobb eredményt a Nemzeti épületkorszerűsítési program hozhatja, amelyben a legtöbb fontos szempont - például energiamegtakarítás, munkahelyteremtés, az energiafüggőség csökkentése - együttesen érvényesül - mondta az államtitkár. Kiemelt fontosságúnak nevezte az egészségügyi épületek energetikai fejlesztését; a kormány gyorsítva akarja elindítani ezen közösségi ingatlanok felújítását  - tette hozzá.

Az új kormány felállása után, az indulásnál szavai szerint voltak kisebb súrlódások, vélt ellentétek az energetikában megosztott kompetenciával rendelkező Nemzetgazdasági és Nemzeti Fejlesztési Minisztériumok között. Bár ezek azóta rendeződtek, ezzel együtt nem biztos, hogy ez a jó leosztás, talán jobb lenne egységes szakmai-politikai irányítás alatt működni - fogalmazott Bencsik.

A legfontosabb feladatok

Az energiaügyi és otthonteremtési államtitkárság legfontosabb feladata lesz az új Széchenyi terv 2014-ig érvényes vonatkozó tételeinek kidolgozása október végéig; párhuzamosan a hosszútávú, 2030-ig szóló stratégia kimunkálásával. A hosszú távú stratégiát november közepéig kell kidolgozni, ennek fő pillérei az ellátásbiztonság, a versenyképesség, a fenntarthatóság és a gazdaságélénkítés lesznek.

A jövő év őszéig a klímapolitikai stratégiát is módosítani kell, nagyjából ekkor fogja tárgyalni a kormány és a parlament a megújulók szabályozási környezetének témáját is. Ennek eredményéül a terv szerint 2013 elejétől állhat fel az új rendszer, amihez például az intézményrendszert is át kell alakítani.

További feladat az EU 2020-ig tartó stratégiájába való közvetlenebb bekapcsolódás; például a klímapolitikai direktívák is hatással vannak az ország versenyképességére, ezért az éghajlatvédelmi törvényt reaális alapokra kell helyezni.

A KÁT-rendszert és a Villamos Energia Törvényt is át kell alakítani és racionalizálni kell Bencsik János szerint, mivel a hatékonyságnövelés és a megújulók támogatásának eredeti célja eltérült. Ezért a kormány a kapcsolt termelés rendszerből való fokozatos kivezetéséről tárgyal, amelyet 2013-ig fokozatosan hajtanának végre, azonban addig is korrekciók kellenek az átmeneti időszakban - mondta az államtitkár.

Megújulók és ártéri gazdálkodás

A hazai energiaszerkezetet módosítani kell, nagyobb szerepet szánva a megújulóknak - fogalmazott Bencsik. A hatékonyság növelésének feladatának találkoznia kell a kapcsolódó ipar és szolgáltatások bővítésével - szigorúan gazdaságossági szempontok mentén - tette hozzá. A gazdaságosan kitermelhető megújuló energiaforrásokból az éves magyarországi felhasználás több mint 36 százalékát lehetne fedezni az államtitkár szerint, ami az ártéri gazdálkodás térnyerésével tovább is bővülhetne. A megújulók szerepe elsősorban a hőtermelésben lehetne jelentős, főleg biomassza és geotermikus források révén.

A hazai energiaszektort jellemző problémák okát az államtitkár részben az önkormányzati törvény 1995-ös megváltoztatásával magyarázta, amikor előbb kivették a helyi önkormányzatok kezéből az energiainfrastruktúrát és állami tulajdonba vették, majd döntően nemzetközi nagyvállalatoknak privatizálták azokat. Ezeken fölül további kockázatot jelent a törvények áttekinthetetlensége, bürokratikussága is. Az elhasználódott infrastruktúra pedig ellátásbiztonsági kockázatot jelent és konzerválja az alacsony hatékonyságot.

Patrióta energiapolitika kell

Részben az előbbiek miatt jelenleg túlságosan magas koncentráltság jellemzi az energiapiacot - mondta az államtitkár, utalva Fellegi Tamás miniszter napokban elhangzott szavaira, miszerint az állam növelni akarja tuljadonosi szerepét. Bencsik szerint a liberalizációval az árak nem csökkentek, és az áramtámogatások is főleg a befektetői profitot növelik, miközben a távfűtés elvesztette versenyképsségét, és egyre mélyül az energiaszegénység. Ezért a vállalkozás szabadságának elvét tiszteletben tartva a jelenleginél erősebb állami szerepvállalásra van szükség - mondta az államtitkár. Az energetikában patrióta gazdaságpolitikára van szükség, de nem zárunk ki senkit - tette hozzá.

Az elsődleges nemzeti érdekek között Bencsik János egyebek mellett az ellátás biztonságának növelését és az importfüggőség mérséklését, a költségek lehető legalacsonyabban tartását, az extra profit visszaszorítását, az energiaszegénység csökkentését, a szolgáltatókkal való egyezséget, illetve a környezetvédelmi megfontolásokat említette, hozzátéve, hogy nem szabad azonban erőn felüli kötelezettségeket vállalnunk. Így például a széndioxid-kvóták értékesítésének ügye még bizonytalan, és helyenként ütköznek az uniós, régiós, és magyar érdekek. Az uniós célok ugyan sokban egybeesnek a regionális és magyar érdekkel, de például az infrastrukturális csomag területén igyekeznünk kell befolyásolni a közösségi politikát - hangztott el a Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetsége (GTTSZ) által a BNV területén szervezett konferencián.

QP | Quality Placement