Az egyezmény meghatározza, hogy az érintettek mely ellátásokra szerezhetnek jogosultságot, milyen feltételekkel, valamint tartalmazza az ellátások megállapítására és folyósítására vonatkozó szabályokat. Az egyezmény továbbá mentesíti a két ország között ingázó alkalmazottakat a társadalombiztosítási járulékok mindkét országban történő fizetése alól - olvasható az Emmi és a budapesti USA nagykövetség közös közleményeben.

Az egyezmény várhatóan a kétoldalú gazdasági kapcsolatokra is élénkítő hatással lesz, mert a másik államban történő munkavégzés speciális formája, a kiküldetés esetén - legfeljebb öt évig - a küldő állam társadalombiztosítási szabályai vonatkoznak a másik államban dolgozó munkavállalóra, illetve vállalkozóra. Az egyezmény a megváltozott munkaképességű személyek részére járó ellátások tekintetében szintén megállapít koordinációs szabályokat.

A magyar állampolgárok számára további gyakorlati előny, hogy az amerikai jog szerint megszerzett jogosultságokkal kapcsolatos ügyintézésben az illetékes magyar szervek közreműködhetnek, a kérelmek, jognyilatkozatok közvetlenül a hazai szerveknél előterjeszthetővé válnak. A hazánkban élő jogosultak számára az amerikai nyugellátásokhoz való hozzáférés lényegesen leegyszerűsödik.

QP | Quality Placement