A jegybank általános tájékoztatása szerint a szanálás a fizetésképtelenség miatt válsághelyzetbe került pénzügyi intézmény vagy csoport közérdekből történő, hatósági kényszerrel megvalósuló szerkezetátalakítása a pénzügyi stabilitás fenntartása és az ügyfelek érdekében.

A pénzügyi vállalkozásként működő, 200 millió forint jegyzett tőkével rendelkező MSZVK Zrt. a Szanálási Alap 100 százalékos tulajdonában áll, ugyanakkor a jogszabályi előírások alapján a tulajdonosi jogok gyakorlására a szanálási feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank (MNB) jogosult. Az MSZVK Zrt. speciális szanálási feladatokat ellátó vagyonkezelőként csak szanálás alatt álló intézménytől vehet át állományokat és azok a szanálási feladatkörében eljáró MNB hatósági döntésével kerülnek át hozzá.

A vagyonkezelő megalakulása újabb lépés a szanálási keretrendszer kiteljesedésében és a pénzügyi stabilitás szolgálatában, a szabályozás egyik fő logikája, hogy egy nehéz helyzetbe kerülő pénzügyi intézmény helyzetének rendezése során az adófizetők terhelése helyett a tulajdonosi és hitelezői teherviselést erősíti. A szanálás nem tekinti elsődlegesnek sem az intézmény megmentését, sem pedig megszüntetését, mivel a cél a biztosított betétesek minél hatékonyabb védelme, a piaci funkciók működtetése, a pénzügyi stabilitás fenntartása, ez olykor a válságba került intézmény egy részének vagy egészének értékesítésével, sok esetben a visszamaradó részek felszámolásával érhetők el.

Sikeres szanálással akár helyreállítható egy pénzügyi intézmény működőképessége, mindazonáltal nem az intézmény az elsődleges, hanem az általa nyújtott alapvető szolgáltatások biztosítása. A szanálás sikerességére nincsen garancia, de jellemző eset, hogy a válságba került intézmény kritikus, alapvető funkcióinak továbbviteléről gondoskodik a szanálás.

QP | Quality Placement