Az uniós Terület- és Településfejlesztési Operatív Programból (TOP) kapott Debrecen városa korábban 2 milliárd 35 millió forintot, a déli gazdasági övezet elérhetőségének javítására. Ez azonban kevésnek bizonyult, így a kormány megtoldotta 1 milliárd 339 millió forinttal, így a végösszeg 3 milliárd 374 millió forint lett.

A projekt keretében a 47-es számú főút hosszúpályi leágazásánál található háromágú forgalmi csomópont ötágúvá való átalakítására (egy körforgalom kiépítésére) kerül sor. A körforgalomtól további 200 méteren bekötőút épül a gazdasági övezetig, majd azon belül 2126 méter út létesül. Az útépítésekhez kapcsolódóan kiépítésre kerül a víz, gáz, hírközlés, közvilágítás és csapadékvíz - mint közművek - gerinchálózata is.

QP | Quality Placement