A felszámolócég közleménye szerint a napokban olyan téves és megalapozatlan sajtóhírek jelentek meg, amelyek szerint a PSFN által kijelölt felügyeleti biztosok felhatalmazás nélkül jártak el, kárt okozva ezzel az ügyfeleknek.

A felügyeleti biztos törvényben rögzített feladata többek között a bajba került befektetési vállalkozás vagyoni helyzetének felmérése, a nyilvántartások helyreállítása és az ügyfélkövetelések teljesíthetőségének felmérése. A PSFN által kirendelt felügyeleti biztosok a törvényben rögzített feladatkörükben eljárva zárták az intézkedés alá vont brókercégeknél a nyitott ügyleteket.

A kirendelt felügyeleti biztosok mindhárom esetben az igazgatóság teljes jogkörét átvették, mivel a felügyeleti jogkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank (MNB) olyan súlyos visszaélésekre utaló információk birtokába jutott, hogy az érintett brókercégek tevékenységét azonnali hatállyal felfüggesztette.

Nem találtak jogsértést

A jogszabályi követelményeknek és a prudens működési feltételeknek ellentmondó szabálytalanságok olyan súlyos mértékben sértették, illetve veszélyeztették az ügyfelek érdekeit, hogy a felügyeleti biztosok a feltárt válsághelyzetből adódó kockázatok mielőbbi csökkentése, az ügyfélkövetelésekkel szemben álló vagyon mértékének megállapíthatósága és a nyilvántartások helyreállításának megkezdése érdekében zárták az intézkedés alá vont társaságoknál a nyitott ügyleteket.

Az PSFN szerint a "A felügyeleti biztosi eljárás a jogszabályi előírásoknak megfelelt. A felügyeleti biztosok az eljárásuk során semmiféle jogellenes magatartást nem tanúsítottak. A felügyeleti biztosok törvényi kötelezettségük keretében az ügyfélvagyon megóvása érdekében zárták a nyitott pozíciókat".

A PSFN kizárólagos jogkörrel végzi a pénzügyi szervezetek felszámolását, végelszámolását és a kockázati tőkealapok megszüntetését, valamint a pénzintézetek szanálásával összefüggő részfeladatokat, továbbá ellátja a felügyeleti biztosi feladatokat azon pénzügyi szervezetek esetében, amelyeknek felfüggesztették a tevékenységi engedélyét. A PSFN a felszámolója többek között a Buda-Cash Brókerháznak, a Quaestor Értékpapír Zrt.-nek és a Hungária Értékpapír Zrt.-nek.

QP | Quality Placement