A német kivitel egyelőre nem képes tovább dinamizálni a magyart − derül ki a legfrissebb külkereskedelmi adatokból. A KSH részletes számai szerint a jól sikerült januárral szemben az idei második hónap stagnálást hozott, a folyó áras év/év mutatók közül egy sem volt képes pluszba kerülni, ráadásul az import nem lett kisebb. Februárban ugyanis az export forintértéke egy százalékkal csökkent, az importé pedig 0,3 százalékkal nőtt a 2012-es bázishoz képest, míg euróban számolva a kivitel 1,3, százalékkal mérséklődött, a behozatal pedig 0,3 százalékkal nőtt, míg a volumen az előbbinél 0,4 százalékkal csökkent, az utóbbi esetében pedig 0,9 százalékkal nőtt.

Kisebb lett a havi többlet

Az előzetesnél rosszabb részletes adatok szerint 2013. februárban a kivitel 1922 milliárd forintot (6,56 milliárd euró), a behozatal 1735 milliárdot (5,92 milliárd euró) tett ki. Az eltérő dinamika miatt a tavalyi magas havi aktívumot nem sikerült megközelíteni: a mérleg többlete februárban csupán 639 millió euró lett (az előzetes adat még 673 millió volt) − szemben a 2012. februári 743 millióval.

Végre javult a cserearány

Idén január-februárban a kivitel forintban mért árszínvonala 1,5, a behozatalé 2,2 százalékkal csök­kent az előző évihez képest, így a cserearány 0,7 százalékkal javult. A forint egy év alatt a dol­lár­hoz viszo­nyítva 1,9, míg az euróhoz képest 3,1 százalékkal értékelődött fel.

Mínuszban van a gépek forgalma

A gépek és szállítóeszközök kivitelének és behozatalának volumene egyaránt 1,2 százalékkal ma­radt el a 2012. január-februáritól. A híradás-technikai hangrögzítő és -lejátszó készüléket forgalma csaknem tizedével volt alacsonyabb az előző évinél, bár feb­ru­árban mérsékelődött a csökkenés. A villamos gép, készülék és műszer, az ener­giafejlesztő gép és berendezés, valamint az általános rendeltetésű ipari gép kivitelének volumene nem változott számottevően, ugyanakkor a közúti jármű exportja és az irodagép és gépi adatfel­dolgozó be­rendezés mindkét irányú forgalma dinamikusan bővült. A metrószerelvények beérkezésének köszönhetően az egyéb szállítóeszköz importja jelentősen nőtt.

A feldolgozott termékek export- és importvolumene 4,7, illetve 5,0 százalékkal haladta meg a 2012-est. A gyógyszerek kivitele átlagon felül nőtt, a behozatal továbbra sem érte el a bázisszintet. A szerves vegyi termék exportja, továbbá a műanyag alapanyag forgalma - jelentős részben az új vegyipari beruházások miatt - sokat bő­vült. Kétszámjegyű növekedés jellemezte a vas és acél importját, illetve a színesfém exportját.

Az energiahordozók behozatala - a forintárak 4,3 százalékos csökkenése mellett - mintegy tizedével haladta meg az előző évit. A kőolaj importja februárban csökkent, a a gázé megegyezett az előző évivel.

Az élelmiszerek exportvolumene 5,4, az importé 4,1 százalékkal csökkent. A ga­bona kivitele harmadával esett vissza. Ezt a csökkenést a többi termék exportjának dinamikus növekedése sem tudta ellensúlyozni. A beho­za­talban a legnagyobb csökkenést a cukor és az állati takarmány árucsoportokban regisztrálták.

Az idei kilátások továbbra is vegyesek. Egyrészt minden valószínűség szerint egyre jobban felpörögnek az exportra termelő nagy autógyártók, de a magyar kivitel más részére is igaz, hogy alakulása alapvetően attól függ, hogy Németország hogyan teljesít. A kivitel javulása hagyományosan komoly importbővüléssel is jár, mert a magyar kivitelnek magas az importhányada. Másrészt viszont a belső kereslet kitartóan pang. Így az export és az import dinamikája továbbra is hasonlóan alakulhat, legfeljebb az utóbbi kicsit magasabb lehet. Így összességében a külkereskedelmi többlet nincs veszélyben.

QP | Quality Placement