A Hitelszövetkezethez 2010. január közepén kirendelt felügyeleti biztosok megállapították, hogy az intézmény saját tőkéje jelentősen elmarad annak jegyzett tőkéjétől, fizetőképességi helyzete pedig nem teszi lehetővé jövőbeni biztonságos, a jogszabályoknak megfelelő működését. 

A PSZÁF úgy ítélte meg, hogy ebben a helyzetben a Hitelszövetkezet betéteseinek érdeke, hogy az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) közreműködésével mielőbb megkezdődhessék a befagyott betétek utáni kártalanítás.

A törvény alapján az OBA a PSZÁF engedély-visszavonó határozatát követő 20 munkanapon belül köteles lebonyolítani a betétesek kártalanítását szolgáló kifizetéseket. Az OBA a törvényi előírásoknak megfelelően minden jogos betéti követelést kifizet majd. 

A pénzügyi felügyelet emellett kezdeményezte, hogy felszámolónak a Hitelintézeti Felszámoló Nonprofit Kft-t jelölje ki. 

A Hitelszövetkezetnek mintegy 800 betétese van, a 2008. évi auditált adatok szerint a mérlegfőösszege alapján számított piaci súlya pedig nem éri el az egy ezreléket sem.