A volt MDF-es képviselő Bozóki András kultuszminiszternek írt levelében úgy fogalmaz, hogy "újságíró, politikai közíró állami vagy kormánykitüntetést nem - vagy csak kivételes esetben, gondos mérlegelés után - vehet át". A publicista levelében közölte, hogy a kitüntetés megtisztelő a számára, és őszintén örül neki, de olvasóiban visszatetszést keltene. "Írásaimban, interjúkban régóta erős kritikával illetem az ellenzék vezérét és annak politikáját. Ezt mostanában, a választások előtt különösen határozottan és élesen teszem. Ráadásul Gyurcsány Ferenc miniszterelnök politikai életrajzán dolgozom, a kötet a választások után, a könyvhéten fog megjelenni" - írta Debreczeni József. Hozzátette: ebben a helyzetben ez a kitüntetés kínos látszatot keltene. "Nemcsak az irántam ellenséges, hanem a hozzám jóindulattal viszonyuló olvasókban - tán még a barátaimban is - visszatetszést szülhetne. Rontaná írásaim hitelét - a szavahihetőségemet. Márpedig a publicista legféltettebb kincse, ha tetszik, egyetlen fegyvere: az írásaiban megjelenő szavahihetőség" - fogalmazott a volt képviselő.