"Az Új Magyarország Fejlesztési Terv társadalmi egyeztetésével kapcsolatban több félreérthető információ jelent meg, amelyeket ezen az úton is szeretnénk eloszlatni" - áll a kormány közleményében.

Magyarország fejlesztésére 2007-2013 között összesen 8 000 milliárd forint áll rendelkezésre uniós forrásokból a kötelező 15 százalékos magyar állami önrésszel együtt. Ennek megoszlása a következő: 1060 milliárd forint vidékfejlesztésre a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium kezelésében, valamint 6943 milliárd forint a strukturális alapokból (2/3) és a Kohéziós Alapból (1/3).

"Az egyeztetésre nem egyszerűen az Európai Unió előírásai miatt van szükség, hanem mert az Új Magyarország Fejlesztési Terv nemzeti sorskérdést érint. Történelmi lehetőség ugyanis 8000 milliárd forintot fejlesztésekre fordítani; és az ország minden egyes polgárát személyesen érinti, hogy ezt a pénzt hogyan használja fel az ország" - fogalmaz a közlemény.

Az augusztus elsején társadalmi egyeztetésre bocsátott Új Magyarország Fejlesztési Terv egy másfél évvel ezelőtt elindított, nyilvános egyeztetési folyamat eredménye - szögezi le a közlemény. Tavaly január óta mindenkinek volt lehetősége rá, hogy javaslatokat tegyen a fejlesztési tervvel kapcsolatban; számos észrevétel és javaslat be is érkezett, amelyeknek egy része beépült a tervekbe.


A kész tervet október elsején kell benyújtani Brüsszelnek. Ennek megfelelően a kormány szeptember végén dönt a terv végleges szövegéről. Addig azonban még számos fórumon meg fogják vitatni a tervet.


Mikor milyen dokumentumok készülnek?

Augusztus-szeptember: Új Magyarország Fejlesztési Terv - stratégiai célok, ágazati és területi pénzfelosztás arányai, 7 évre szól.

Szeptember-október: Operatív Programok, ágazati és régión belüli konkrét részcélok, pénzfelosztás, 7 évre szól.


Október-november: Akcióterv, konkrét pályázati- és projektcélok, pénzügyi keretek, 2 évre szól, évente újra tervezve.


A társadalmi egyeztetés fontos dátumai


Augusztus 1.: A vitaanyag megjelent az interneten, elindul a társadalmi egyeztetés

Augusztus 21-től: Ágazati és regionális fórumok

Szeptember eleje: Egyeztetés az országos érdekképviseletekkel

Szeptember 19.: Parlamenti vitanap

Szeptember 25.: Nemzeti Fejlesztési Tanács

Szeptember 27.: Kormánydöntés

Október 1.: Dokumentum kiküldése Brüsszelbe


Az Új Magyarország Fejlesztési Terv társadalmi egyeztetésének menetrendje

Augusztus elsején nyilvánosságra hozta a kormányzat az Új Magyarország Fejlesztési Tervet, s ezzel elindult a társadalmi egyeztetés új, a kormány végleges döntését megelőző szakasza. Ezzel egy időben négyezer szervezet kapott levélben vagy e-mailben felkérést, hogy vegyen részt a társadalmi egyeztetésben. (Azokról a szervezetekről van szó, amelyek a társadalmi egyeztetés korábbi szakaszában is részt vettek, illetve amelyek a minisztériumokkal és régiókkal szakmai kapcsolatban állnak; véleményt, javaslatokat azonban bárki - magánszemély, civil szervezet, intézmény - megfogalmazhat e-mailben, levélben, vagy a nyilvános fórumokon.)


Augusztus 18. és szeptember 12. között kerül sor azokra a fórumokra, amelyeken a társadalmi-, a gazdasági- és a tudományos élet szervezetei fejthetik ki álláspontjukat. Az ágazati keretben szerveződő egyeztetéseken mintegy száz szervezet részvételét várja a kormány. A regionális fórumokon a Regionális Fejlesztési Tanácsok vezetői, illetve a területért felelős szakminiszterek is részt vesznek majd.


Szeptember közepéig tartanak majd az egyeztetések az úgynevezett makrofórumokkal. Ez azt jelenti, hogy: a miniszterelnök, a fejlesztéspolitikai kormánybiztos és a Fejlesztéspolitikai Irányító Testület tagjai tárgyalnak az Országos Érdekegyeztető Tanács, a Gazdasági és Szociális Tanács, az Országos Környezetvédelmi Tanács, az Országos Területfejlesztési Tanács és a Magyar Tudományos Akadémia testületeivel, vezetőivel.


Közben a szeptember elejéig beérkezett észrevételek alapján a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség módosító javaslatokat fogalmaz meg, amit a minisztériumok véleményeznek, majd a Tárcaközi Operatív Bizottságban megvitatják. Az addigi egyeztetések alapján a Fejlesztéspolitikai Irányító Testület várhatóan a szeptember 14-i ülésén fogalmazza meg ajánlásait a kormány számára, a dokumentumot pedig ez alapján szeptember 18-ig dolgozza át a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség. Ezt követően, várhatóan szeptember 19-én az Országgyűlés vitanap keretében tárgyalja meg az Új Magyarország Fejlesztési Tervet. A Nemzeti Fejlesztési Tanács szeptember 25-én fogja véleményezni a beérkezett vélemények alapján átdolgozott Új Magyarország Fejlesztési Tervet. A kormány szeptember 27-i ülésén dönt a dokumentumról.


Október elején megkezdődik a társadalmi egyeztetésben résztvevő szervezetek személyre szabott válaszleveleinek elkészítése, folyamatos postázása. Végül - október 1-jei határidővel - a kormány benyújtja az Új Magyarország Fejlesztési Tervet az Európai Bizottságnak.


Menetrend az Új Magyarország Fejlesztési Terv benyújtása után

2006 októberében kezdődik az Operatív Programok (ágazati és régión belüli konkrét részcélok - pénzfelosztás) részleteinek kialakítása, ezek társadalmi vitája.


2006. október végén, november elején nyújtja be Magyarország az operatív programokat Brüsszelnek, majd partnerségi záró konferencia lesz a Parlamentben.


Az Akcióterv kidolgozásra október-novemberben történik. Az Akcióterv a konkrét pályázati- és projektcélokat, illetve a pénzügyi kereteket határozza meg. Mindössze 2 évre szól, évente újra tervezve (mindig két évre). A kiemelt, országos jelentőségű projektek egyedi brüsszeli jóváhagyással - folyamatos figyelemmel kísérése.

A rendelkezésre álló források

Mindezeken felül értendőek a magánforrások, amelyek több ezer milliárd forintot tehetnek majd ki, s ezzel összességében jócskán 10 000 milliárd forint fölötti összeg állhat majd rendelkezésre.

QP | Quality Placement