A misszióvezető, megerősítve Szerbia és Montenegró kormányának a vajdasági incidensekkel kapcsolatos álláspontját, átadta a helyettes államtitkárnak a szerb belügyminisztérium által készített összefoglalót a Vajdaság területén 2004. szeptember 1. és 2005. augusztus 31. közötti időszakban történt etnikai indíttatású incidensekről és a szerb hatóságok ezzel kapcsolatos intézkedéseiről, valamint a magyar nemzetiségűek szerbiai hatósági szervekben történő részvételéről szóló tájékoztatót. A felek egyetértettek abban, hogy továbbra is párbeszéd útján, közösen kell dolgozniuk a kisebbségi kérdéskörben felmerülő problémák megoldásán. A helyettes államtitkár hangsúlyozta, hogy ehhez mindenek előtt szerb részről konkrét lépésekre van szükség.
QP | Quality Placement