Újabb adattal bővülhet 2021. augusztusától a személyi igazolvány, ha az országgyűlés elfogadja Gyopáros Alpár, Kocsis Máté és Tasó László fideszes képviselők most benyújtott törvényjavaslatát. A jogszabálytervezet alapján a születési hely mellé bekerülne az igazolványba az úgynevezett származási hely is.

A magyar kormány elhivatott a magyar települések fejlődése, különösen a kistelepülések fejlesztése iránt - írják a javaslat indoklásában a képviselők. A kistelepülések fejlesztése érdekében a kormány meghirdette a Magyar falu programot, amelynek elsődleges célja a kistelepülések népességmegtartó erejének, a vidéki, falusi élet előnyeinek erősítése, kihangsúlyozása, elősegítve a gyermekvállalási hajlandóság növekedését is. A célok elérése érdekében szükséges fejlesztések és támogatási rendszerek mellett indokolt a helyhez kötődés, közösségtudat, összetartozás-érzés megtartása, elősegítése - olvasható az indoklásban.

"Nem a szülőföldjén látta meg a napvilágot"

Magyarországi vidéki településeken számos esetben a gyermekek nem a szülők lakóhelyéül szolgáló településen születnek, hanem a közeli nagyobb településeken, városokban, megyei jogú városban.

A hatályos szabályok szerint a személy igazolására alkalmas okiratban a születési hely jelenik meg, amely a születés tényleges helye szerinti település. Ilyen esetekben elválik a születési hely a származási helytől, szülőhelytől, szülőfalutól, szülővárostól, amely nehezíti a helyhez kötődés kialakulását, megőrzését. A falvak ezért kérték, hogy a személyibe is kerüljön be a származási hely.

1991 óta az anyakönyv a születési hely mellett a származási helyet is feltünteti, ugyanakkor a származási hely nem minősül természetes személyazonosító adatnak.

Szükséges biztosítani annak a lehetőségét, hogy a származásra való utalás ne csak az 1991 után születettek esetében, és ne csak az anyakönyvben, hanem a mindennapokban használt okiratokban is megjelenhessen. Mindezek alapján a javaslat célja, hogy az anyakönyv mellett a személyazonosító igazolványban
is feltüntessék a származási helyre vonatkozó adatot - érvelnek a beterjesztők.