Az E.On Energiaszolgáltató Kft. és az EDF Démász Zrt. megsértette az ügyfélkapcsolati szolgáltatási színvonal alapját képező várakozási idők mérésére vonatkozó szabályokat, ezért a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 7,5, illetve 8,5 millió forintos bírságot rótt ki a szolgáltatókra. A hivatal a bírság mellett kötelezte a cégeket, hogy tegyenek eleget az ügyfélkapcsolati szolgáltatás-minőség követelményeinek.

A hatósági eljárás keretében helyszíni szemle is volt, melyet a hivatal szakemberei az E.On esetében az enyingi és siófoki, az EDF Démász esetében a nagykőrösi és monori fiókirodában végeztek el. Az ellenőrök itt azt tapasztalták, hogy a fiókirodákban a várakozási idő mérését nem az előírásoknak megfelelő gyakorisággal végezték, továbbá a hivatalnak szolgáltatott adatok torzultak, ugyanis azokon a napokon végeztek méréseket, amikor kicsi volt az ügyfélforgalom, illetve a mérési napokon nem minden ügyfél esetében regisztrálták a várakozási idő hosszát. Ezen kívül a felmérések időszaka több esetben sem egyezett meg a hivatal határozatában előírtakkal.

A hivatal előírja, hogy a 20 percen belül fogadott felhasználók arányának el kell érnie a 90 százalékot és az átlagos várakozási idő nem lehet több mint 10 perc.