Az első tíz hónapban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók havi bruttó átlagkeresete a versenyszférában 13,8 százalékkal, a költségvetésben 29,4 százalékkal nőtt. Ez utóbbi terület magas keresetnövekedési ütemét a 2001. év közben történt központi intézkedések áthúzódó hatása és az idei illetményemelések magyarázzák. Az alkalmazotti adókedvezmény szeptembertől történő emelése miatt január-októberben a nettó átlagkereset növekedési üteme (19,1 százalék) meghaladta a bruttó átlagkeresetét. A teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó nominális átlagkeresete 2002. január-októberben 116 300 forint volt (ezen belül a fizikai foglalkozásúaké 82 200 forint, a szellemi foglalkozásúaké 159 300 forint); a versenyszférában dolgozók átlagosan 113 000 forintot (ezen belül a fizikaiak 82 200 forintot, a szellemiek 176 200 forintot), a költségvetési szervezeteknél alkalmazásban állók 124 700 forintot (ezen belül a fizikaiak 83 300 forintot, a szellemiek 142 000 forintot) kerestek. A legjobban fizető gazdasági ág, ágazat a pénzügyi tevékenység volt (229 900 forint), ezt követte a vegyipar (156 600 forint), a közigazgatás, védelem, kötelező társadalombiztosítás (155 300 forint). Január-októberben a nemzetgazdaság legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozásainál, valamint a költségvetési és társadalombiztosítási intézményeknél átlagosan 2,7 millióan álltak alkalmazásban, csaknem annyian, mint az előző év azonos időszakában.