Amíg korábban évente volt lehetőség arra, hogy a tulajdonosok bejelentsék a földkimérés iránti igényüket, az egyszerűsített eljárást pedig az állam finanszírozta, addig a földrendező és földkiadó bizottságokról szóló törvény tavaly módosítása megszüntette ezt a lehetőséget.

A 2012 június 1. után bejelentett igények esetében már csak a Polgári Törvénykönyv szerinti bonyolultabb, és költségesebb eljárásban van lehetőség az osztatlan közös táblákban lévő tulajdonrészek kimérésére. A szabályozás szerint az új, önálló földrészletek területe külterületen 3000, zártkertben 1500 négyzetméternél nem lehet kisebb. Több tulajdonostárs azonban - megállapodás alapján - közösen is teljesítheti a minimális területi limitet.

A határidőig 350 ezer tulajdonos 101 ezer földrészletre jelentette be az önálló ingatlanná alakítási igényét - válaszolta a minisztérium a Napi Gazdaság Online érdeklődésére. A VM adatai szerint jelenleg még mintegy 2 millió hektárnyi termőterület van osztatlan közös tulajdonban. Az idén 3 milliárd forintot különített el a költségvetés a földmérési, jogi- és ingatlan-nyilvántartási költségek tulajdonosoktól való átvállalására. Az adatok feldolgozását és az igények jogosságának ellenőrzését követően kerülhet sor a földek felosztására.

Az, hogy ez a folyamat mikorra zárulhat le, egyelőre megjósolhatatlan, ahogyan az is, hogy elegendő lesz-e a beérkezett kérelmek költségigényének fedezésére a tárca által említett 3 milliárd forint. A VM közleménye szerint egyébként az állam az előző 7 évben összesen 3,5 milliárd forintot fordított az osztatlan közös tulajdonok megszüntetésére, de jelenleg még mintegy 2 millió hektár rendezetlen, osztatlan közös tulajdonban lévő termőföld van Magyarországon. Ez közel 272 000 db földrészletet és 2 millió tulajdonost jelent a VM közleménye szerint. Bár az ingatlanpiac haldoklása miatt a földhivataloknak elvileg több ideje lehet a szükséges feladatok elvégzésére, a folyamatot nehezíti, hogy sok esetben nehézséget okoz a tulajdonosok azonosítása, illetve értesítése.

Összevetésképpen érdemes felidézni az Agrárgazdaság 2010-es évéről szóló, a VM által készített és a parlament által is elfogadott jelentésének kárpótlásról, részarány földtulajdon kiadásról és osztatlan közös földtulajdonok kiméréséről szóló fejezetét. E szerint 2010-ben a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (MGSZH) közel 4000 részarány tulajdonos tulajdonát nevesítette 4122 hektár termőföldet érintően - ugyanakkor a 2008-ról szóló, szintén elfogadott jelentés szerint a nevesítés 7000 részarány-tulajdonost és 6550 hektárt érintett.

 

A földhivatalok osztatlan közös megszüntetésével kapcsolatos munkája
Elvégzett feladatok20082010
Földrészlet földmérési és mezőgazdász szempontú előkészítése (darab)2248577
Földrészlet földmérési és mezőgazdász szempontú előkészítése (ezer hektár)40 
10546
Új földrészlet kitűzése (darab)112305452
Megosztás kiindulási helyéről és az osztás irányáról szóló  határozat (darab)3234847
Sorosolás lebonyolítása, jegyzőkönyv készítés (darab)1895760
Ingatlan-nyilvántartási bejegyző határozat (darab)39632011
Forrás: Jelentés az agrárgazdaság 2008, 2010-es évéről

 

 

 

 

QP | Quality Placement