A Magyar Közlönyben megjelent kormányrendelet a mezőgazdasági idénymunkások belépése mellett a szomszédos országok állampolgárainak tranzitáthaladását is engedélyezi, de részletes előírásokat csak az előbbiekre tartalmaz. Ezek a következők:

  • az agrárágazatban dolgozó külföldi személy csak az országos rendőrfőkapitány által erre a célra kijelölt határátkelőhelyen, csoportosan léptethető be Magyarország területére,
  • a vendégmunkást a munkaadója a feltételekről, annak anyanyelvén - előzetesen - írásban tájékoztatja,
  • a munkaadó a belépés előtt 48 órával - elektronikusan -  tájékoztatja az országos rendőrfőkapitány által belépésre kijelölt és igénybe venni kívánt határátkelőhely szerint illetékes határrendészeti kirendeltséget,
  • az értesítésben közölni kell a vendégmunkás nevét, a személyazonosításra alkalmas okmányának számát, továbbá a tervezett munkavégzés és a szállás helyét, a munkavégzés tervezett időpontjával együtt,
  • annak igazolását, hogy a belépő vendégmunkás egészségügyi vizsgálaton átesett, és ennek során Covid-19 fertőzés gyanúját nem állapították meg.

Amennyiben a vendégmunkás az Európai Gazdasági Térség tagállamán kívüli harmadik ország állampolgár, úgy további feltétel a munkáltatóval kötött érvényes és hatályos munkaszerződés megléte, vagy a munkáltató által a munkaviszony fennállásáról kiállított igazolás eredeti példányának bemutatása.

A vendégmunkást a járványügyi hatóság nyilvántartásba is veszi.