Bár az állampolgárok – bízva a törvények alkalmazhatóságában és abban, hogy az általuk igényelt szolgáltatás nyújtására a pénztárak képesek – dönthetnek úgy is, hogy a nyugdíjukat életjáradékként kérik folyósítani, a jelenlegi intézményi formában azonban sem a magánnyugdíj-pénztárak, sem az önkéntes nyugdíjpénztárak nem tudnak életjáradékot folyósítani a tagjaik számára - állapította meg az állampolgári jogok országgyűlési biztosa. Szabó Máté szerint a magánnyugdíj-pénztárak saját tőke hiányában jelenleg úgynevezett banktechnikai járadékot tudnak szolgáltatni, ami azt jelenti, hogy a felhalmozott tőkét egy előre meghatározott időszak alatt visszafizetik és utána a járadék folyósítása megszűnik. Ez azért nem megfelelő egy nyugdíjasnak, mert a kora előrehaladásával egyre jobban rászorul a nyugdíj-jövedelemre, tehát a kötelező járadékfizetés esetén elengedhetetlen annak élethosszig tartó biztosítása. Az állam az állampolgárok nagyobb csoportja számára kötelezővé tette a magánnyugdíj-pénztári tagságot, ezért a pénztártagokkal szemben felelősséget is kell vállalnia - hangsúlyozza az ombudsman. Nem hagyhatja, hogy az állampolgárok olyan pénztárakra bízzák a pénzüket, amelyek később képtelenek lesznek az ígért szolgáltatás teljesítésére, tehát tőkekövetelmények előírásával képessé kell tennie a pénztárakat az életjáradék nyújtására. Komoly problémát jelent az is, hogy a pénztárak ügyfélköre nem stabil. A tagok bármikor dönthetnek úgy, hogy átlépnek egy másik pénztárba, illetve az arra jogosultak azt is választhatják, hogy visszalépnek az állami társadalombiztosításba. Állandó ügyfélkör hiányában, a tagok összetételének változása miatt pedig a pénztár nem tudja előre kalkulálni a tagok élettartamát, így előfordulhat, hogy a pénztár által számított életkor betöltése után a pénztártagok egy része nyugdíjszolgáltatás nélkül marad. Az ombudsman felkérte a nemzetgazdasági minisztert, hogy a nyugdíjpénztárak szolgáltatási tevékenységére és a járadékszolgáltatás feltételrendszerére vonatkozó rendelkezések összhangjának megteremtése érdekében kezdeményezze a magánnyugdíj-pénztárakról, valamint az önkéntes nyugdíjpénztárakról szóló törvény módosítását.