A kormány nevében a nemzetgazdasági miniszter 11 zárószavazás előtti módosító javaslatot nyújtott be a jogszabályhoz, amelynek ma délelőtt volt a zárószavazása. A képviselők 253 igen szavazattal, 77 nem ellenében és 13 tartózkodás mellett fogadták el a jogszabályt.

A jogszabály beterjesztett verziója szerint az állam a bevett egyházaknak felajánlott szja egy százalékát kiegészíti az összes szja-bevétel egy százalékára, ha az adózók felajánlásai nem érik el ezt a szintet. A támogatást az 1 százalékos felajánlások arányában osztják szét a bevett egyházak között. Az szja-szabályok módosítása beemeli az adómentes cafeteriajuttatások körébe a cég saját sportlétesítményének használatát, illetve az ott szervezett sportrendezvényeken nyújtott szolgáltatásokat. A biztosítási törvény több olyan fogalmat is definiál, amelyet eddig is használtak a biztosítók. Így például bekerült a törvénybe a jutalékvisszatérítés. A jutalékot akkor kell visszafizetnie az alkusznak, ha a biztosítási szerződés idő előtt megszűnik és a befizetett díjak nem fedezik a jutalékot. A megtakarítási jellegű életbiztosításoknál a kifizetett jutalék nem haladhatja meg a jutalékfizetés időpontjáig a biztosítóhoz beérkezett biztosítási díj összegét.

Készülnek az ócsai kudarcra?

A zárószavazás előtti módosítók közül az egyik legérdekesebb alapján az ócsai szociális családiház-építési programban nem hasznosított lakások átkerülnek a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. tartalékingatlan-állományába. A tartalék ingatlanok hasznosításának szabályai pedig kiegészülnek a veszélyhelyzet miatt lakóingatlanukat elveszítő emberek átmeneti elhelyezésének biztosításával. Egy másik módosítás szerint a kormány az általa elrendelt veszélyhelyzetben (az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás vagy ipari szerencsétlenség esetén, valamint ezek következményeinek az elhárítása érdekében hirdetett rendkívüli állapot) a tartalék ingatlanok hasznosításának szabályait meghatározza.

Egy másik javaslat az árfolyamgát konstrukcióra vonatkozik. Az új szabály szerint azok a devizahitel-adósok, akik 2013. augusztus 11. és november 9. között estek 90 napot meghaladó késedelembe és a pénzügyi intézmény a gyűjtőszámlahitelre vonatkozó hitelkeret-szerződésüket még nem mondta fel, 2014. február 7-ig ismét kezdeményezhetik a rögzített árfolyam alkalmazását oly módon, hogy az új gyűjtőszámlahitel a 60 hónap számítása és az állami kezesség fennállása szempontjából nem minősül új szerződésnek.

Érdekesség, hogy - bár a módosítók láttán erre kevesen gondolnának - a törvény fő indoka az uniós úgynevezett Tőkekövetelmény irányelv implementálása és a Tőkekövetelmény rendeletnek való megfelelés volt.

Egy további módosító alapján lehetőség nyílik arra, hogy a Magyar Export-Import Bank Zrt. a belföldi székhelyű gazdálkodó szervezetek nemzetközi versenyképességének javítása érdekében azok beruházásaihoz, forgóeszközigényeihez kapcsolódóan hitelt, kezességet vagy bankgaranciát adjon. Lehetővé válik az export árualap létrehozását vagy szolgáltatásexportot elősegítő lízingszerződés exportcélú befektetésként történő finanszírozására is.

Pontosítanak a dohányszabályokon is

Van zárószavazás előtti módosító arra is, hogy a jövőben szárított, valamint fermentált dohányt Magyarország területére behozni, tárolni, értékesíteni csak a külön jogszabályban meghatározott előzetes regisztrációt követően lehet. Így a szárított és fermentált dohány regisztráltak közötti értékesítése, átadása jogszerű, azaz bírsággal nem sújtandó, beleértve a fuvarozó, szállítmányozó igénybevételét is. A javaslat pontosítja azt is, hogy a bejelentést mikor kell teljesíteni: a felkészülési idő biztosítása érdekében az ilyen dohányt idén is behozó, tároló személyek regisztrációs kötelezettségüket 2014 .január 31-ig, a támogatásban részesülő termelők pedig 2014. február 28-ig kötelesek teljesíteni.

Tíz helyett tizennégy ingatlan vagyonkezelését kapja meg a BVSC. Az indoklás szerint a Szőnyi úti sporttelep egy része a zuglói önkormányzat tulajdonában van és azzal hosszú távú vagyonkezelői szerződést kötött az egyesület, ám a BVSC sportfejlesztési stratégiájának megvalósíthatósága érdekében kiemelt jelentőséggel bír, hogy a javaslatban szereplő további négy terület is a BVSC vagyonkezelésébe kerüljön.

 

QP | Quality Placement