Réthelyi Miklós nemzeti erőforrás miniszter ma két hónapos felmondási idővel, munkavégzési kötelessége alól mentesítve, felmentette tisztségéből Mezős Tamást, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal elnökét. Az elnöki teendők helyettesítés keretében történő ellátásával Tamási Juditot bízta meg. Tamási Judit régész-történész, a történettudomány kandidátusa 1985 óta dolgozik a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalnál, illetve jogelőd intézményeinél. Számos szakcikket publikált középkori régészet és építésztörténet tárgykörből, foglalkozott műemléki stratégiai tervezéssel, dolgozott elnöki tanácsadóként, koordinált örökségvédelmi programokat, szakértőként közreműködött a kulturális örökségvédelmi törvény és végrehajtási rendeletei jogalkotási folyamataiban, az örökségvédelem állami intézményrendszerének kiépítésében.
QP | Quality Placement