A Fővárosi Törvényszék a február elsején hozott ítéletében megsemmisítette az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) határozatát, amely a Virostop orr- és szájspray forgalomból történő kivonását rendelte el, ennek értelmében a készítmény ismételten forgalmazható Magyarországon - közölte a készítményt forgalmazó cég. 

Egy korábbi nemzetközi klinikai vizsgálat megállapította, hogy a gyógyszertárakban és internetes üzletekben kapható, Covid-19 ellen is használható termék képes megelőzni a PCR-pozitivitást, azaz nem tapasztaltak semmiféle megbetegedést, sőt Covid-19 PCR-teszteléssel sem lehetett kimutatni fertőzést a vizsgált személyeknél.

Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) 2021 tavaszán tiltotta be a bodorrózsa-kivonatot tartalmazó ViroStop száj- és orrspray forgalmazását, illetve reklámozását. Az érintett szájspray-t 2014-ben, az orrspray-t pedig 2016-ban vette nyilvántartásba orvostechnikai eszközként az OGYÉI jogelődje. A hatóság indoklása szerint a forgalmazó, a Fytofontana Kft. nem tartotta be a vonatkozó szabályokat. 

A cég emiatt pert indított, a Fővárosi Törvényszék pedig február elsején hozott ítéletében megsemmisítette az OGYÉI határozatát és új eljárásra kötelezte az intézetet. A bíróság megállapította, hogy az OGYÉI döntése nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak, mert az anyagi jogszabályok téves értelmezése miatt nem tett eleget a törvényben foglalt tényállás tisztázására irányuló és az indokolási kötelezettségének a Fytofontana Kft. terhére megállapított jogsértést és szankció meghatározása körében sem, ezért a szankciót is jogsértő módon alkalmazta. A Fővárosi Törvényszék kimondta: ezzel oly mértékben megsértették a vonatkozó jogszabályokat, ami a döntés érdemére is kihatott és a bírósági eljárásban sem volt orvosolható.

Az ítélet ellen fellebbezésnek nincs helye.