Mádl Ferenc államfő "megfontolásra" visszaküldte a közbeszerzési törvény módosítását az országgyűlésnek - közölte a Köztársasági Elnöki Hivatal sajtóosztálya hétfőn. A köztársasági elnök levélben tudatta döntését Szili Katalinnal, az Országgyűlés elnökével. A visszaküldött törvényt az Országgyűlés december 14-én fogadta el, több mint háromszáz támogató szavazattal. A köztársasági elnök álláspontja szerint a törvény ellentétes az Európai Közösség jogával. A törvény ugyanis olyan kivételt teremt a közbeszerzési eljárás lefolytatásának kötelezettsége alól, amelyet a közösségi jog nem ismer, illetve a közösségi jogba ütköző módon szűkíti a közbeszerzés lefolytatására kötelezett szervezetek körét. A köztársasági elnök felhívta a figyelmet arra is, hogy az Európai Unió Bizottsága 2004. október 21-én kelt levelében teljes mértékben az európai közösségi jog közbeszerzési szabályaiba ütközőnek minősítette a tervezett módosítást. Ezért a törvény kihirdetése esetén feltehető, hogy szerződésszegési eljárás indul Magyarországgal szemben az Európai Bíróság előtt, és európai uniós támogatásoktól is eleshet az ország. A köztársasági elnök emlékeztetett arra, hogy a törvény elfogadását a kormány is ellenezte. A köztársasági elnök levelében kifejtette: a közbeszerzés intézményének lényege, hogy a közpénzek felhasználását átláthatóvá és ellenőrizhetővé tegye, így megelőzze a korrupció lehetőségét és biztosítsa a verseny tisztaságát. Ezért minden, a közbeszerzés alóli kivételnek különösen indokoltnak kell lennie.