A jelenleg a hitelintézetek felszámolásával foglalkozó cég tulajdonosa a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., a tulajdonosi jogait − honlapja szerint − az állam nevében a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete gyakorolja. A cég a továbbiakban is végzi majd a hitelintézeti felszámolási tevékenységét.

Az állami felszámolót nem kell felvenni a felszámolók névjegyzékébe, nem vonatkoznak rá az összeférhetetlenségi szabályok, és felmenteni sem lehet pozíciójából, törvényszegés esetén legfeljebb 900 ezer forintos bírságot szabhat ki rá a bíróság.

Az országgyűlés július 11-én fogadta el a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetek csődeljárásának és felszámolási eljárásának különleges szabályairól szóló törvényt (Kcstm.) − és sürgős kihirdetését kérte a köztársasági elnöktől −, a törvény a tegnapi Magyar Közlönyben jelent meg. Mivel a törvénymódosítás a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba, ezért szükséges a végrehajtási rendeletek kiadása is.

Ezentúl a kormány rendelettel szinte bármelyik céget nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű szervezetté minősíthet. Hogy mely cégek lehetnek nemzetgazdasági szempontból kiemeltek, több pontban sorolja fel a jogszabály, a cégek tevékenységi körétől a kapott állami juttatásokig és közfeladatokig, de idesorolható akkor is, ha "nemzetgazdasági stratégiai szempontból kiemelt jelentőségű tevékenységet végez".

A Kcstm. felhatalmazást ad a kormánynak arra is, hogy rendeletben meghatározza a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetek körét is. A készülő kormányrendelet tervezete szerint a kiemelt jelentőségű körbe való kerülést a gazdálkodó szervezet fő tevékenysége szerinti ágazati miniszter készíti el, és terjeszti a kormány elé. Az előterjesztésben be kell mutatni a cég szerkezetét, ki kell térni arra, hogy milyen okból képtelen − akár saját forrásaiból, akár a tulajdonosok által biztosított forrásokból − a veszteséges gazdálkodás okainak, illetve vagyonhiányának megszüntetésére, részesíthető-e megmentési vagy szerkezetátalakítási támogatásban, továbbá lát-e el jogszabályban meghatározott közfeladatot, és a csőd- vagy felszámolási eljárás elrendelése ennek folytatását hogyan befolyásolja.