A Kúria csütörtöki határozatában megállapította, hogy a felperes Klubrádió tévesen állította, hogy nem jogszerű a frekvenciajogosultsága meghosszabbítására vonatkozó kérelmének elutasítása - olvasható a portálon.

A korábbi ítélet és a Kúria mostani határozata szerint a médiaszolgáltatási jogosultság meghosszabbítása a médiatörvény szerint nem lehetséges akkor, ha a médiaszolgáltató két alkalommal megsértette a médiatörvényt. A Klubrádió a médiaszolgáltatási jogosultsága során két alkalommal megsértette az adatszolgáltatási kötelezettségét, melyet jogerős bírósági ítélet is megállapított. A Kúria szerint 365 napon belül ezzel kétszer is nem csekély módon megsértette a médiatörvényt. A Kúria szerint a Médiatanács ilyen esetekben nem gyakorolhat méltányosságot, nem újíthatja meg a jogosultságot a médiaszolgáltató kérelme ellenére sem, kizárólag a jogalkotói akaratot követheti.

A Kúria szerint a Klubrádió nem hivatkozhat az ügyfélegyenlőség elvére sem, mivel a jogszabállyal megegyező határozat született ügyében, a jogalkotói szándékot, ami a törvényben világosan szerepel, a hatóságnak követnie kellett.

A Kúria azt is megállapította, hogy a felperes alaptalanul hivatkozott arra, hogy az elsőfokú bíróság nem vizsgálta meg, hogy a médiatanácsi határozat összhangban van-e az Alaptörvénnyel és az uniós jogszabályokkal. A Kúria szerint a felperes ezt valótlanul, iratellenesen állította, mivel az elsőfokú bíróság ezt igenis vizsgálta, ez az ítéletében is szerepelt. Emellett a felperesnek ismernie kellett a médiatörvény tartalmát, így tudnia kellett azt, hogy ismételt jogsértése esetén a médiaszolgáltatási jogosultsága nem lesz meghosszabbítható, hiszen ez benne van a törvényben. A Kúria szerint az Alaptörvénnyel és a vonatkozó uniós joggal is összhangban született a Fővárosi Törvényszék korábbi ítélete a frekvenciajogosultság lejáratával kapcsolatban. (A Klubrádió ügyében nemrégiben a Momentum elérte, hogy az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást indítson Magyarország ellen.)