A vádirat szerint az ügy első rendű vádlottja, Tarsoly Csaba a tulajdonában álló Quaestor cégcsoporthoz kapcsolódóan elkövetett vagyon elleni - másik ügyben már vád tárgyát képező - bűncselekmények miatt úgy döntött, hogy a Quaestor Pénzügyi Tanácsadó (QPT) Zrt., mint anyavállalat és egyik leányvállalata, a Quaestor Invest (QI) Kft. képviseletét színleg más személyre, egy úgynevezett "strómanra" ruházza át.

Orgován Béla másodrendű vádlott vállalta, közreműködik abban, hogy őt a QI ügyvezetőjeként, valamint a QPT vezérigazgatójaként jegyezze be a cégbíróság a közhiteles cégnyilvántartásba úgy, hogy a gazdasági társaságokat ténylegesen továbbra is Tarsoly irányítja majd.

A stróman iskolai végzettsége nyolc általános iskolai osztály volt, így nem rendelkezett megfelelő képzettséggel ahhoz, hogy irányítsa a Quaestor cégcsoport anyavállalatát, illetve leányvállalatát. Ezen túlmenően Orgován vezető tisztségviselői tisztsége egy törvényi kizáró ok miatt - büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények hatálya alatt állt - érvényesen létre sem jöhetett volna.

A Fővárosi Törvényszék Cégbírósága az erre irányuló kérelem alapján Orgovánt 2015. március 24-én a QI önálló képviseleti joggal bíró ügyvezetőjeként bejegyezte a cégbíróság közhiteles nyilvántartásába.

A vád szerint továbbá a 2015. március 16. napjára összehívott rendkívüli közgyűlésen Tarsoly döntésének megfelelően akként módosították a QPT alapszabályát, hogy attól a naptól, határozatlan időre, önálló képviseleti joggal Orgován lett a QPT vezérigazgatója.

Az MNB feljelentésére időközben azonban megindult a nyomozás a Quaestor ügyben, és mivel az ügy a kezdetektől rendkívül nagy médiafigyelmet kapott, így hamar nyilvánosságra került, hogy a Quaestor cégcsoport irányítását egy "strómannak" adták át. Majd Tarsoly a közvélemény nyomása miatt kezdeményezte a változásbejegyzési kérelem visszavonását, amelyre tekintettel a Cégbíróság a QPT vonatkozásában megszüntette az eljárást, így a QPT esetében a közhiteles cégnyilvántartásba valótlan tény bejegyzésére nem került sor.

A Fővárosi Főügyészség a két férfival szemben közokirat-hamisítás bűntette, valamint annak kísérlete miatt nyújtott be vádiratot. A főügyészség a vádiratban indítványt tett a Fővárosi Törvényszéken már folyamatban lévő bűnügyhöz történő egyesítés megfontolására, mivel a személyi összefüggésen túlmenően, több vádpont kapcsán a bizonyítás lefolytatása az ott folyamatban lévő büntetőeljárásban célszerű.