2018 II. negyedévében az előző év azonos időszakához képest:

 • A GDP volumene 4,8 százalékkal nőtt. Az első becslésben közölt II. negyedévi adathoz viszonyítva a második becslés adata 0,2 százalékponttal nagyobb volumennövekedést mutat. A korábban közölt volumenindex revízióját elsősorban a piaci alapú szolgáltatások vártnál kedvezőbb teljesítménye magyarázza.
Termelési oldal:
 • A mezőgazdaság hozzáadott értéke 3,2 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit. Az ipar teljesítménye 3,6, ezen belül a feldolgozóiparé 4 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához mérten. A gép és gépi berendezés gyártása ágazat kivételével a jelentősebb súlyú feldolgozóipari ágazatok mindegyike bővült. Az építőipar hozzáadott értéke 24 százalékkal emelkedett, ezen belül az ágazatok mindegyikét jelentős növekedés jellemezte. (Újabb országot rántott le a feltörekvő-piaci felfordulás.)
 • A szolgáltatások bruttó hozzáadott értéke együttesen 4,3 százalékkal nőtt. A legjelentősebb növekedést (7,7 százalék) a kereskedelem, szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás érte el. A szakmai, tudományos, műszaki és adminisztratív tevékenység együttes teljesítménye 6,7 százalékkal bővült. Az információ, kommunikáció nemzetgazdasági ág hozzáadott értéke 5,2, a szállítás, raktározásé 3,8 százalékkal emelkedett. A pénzügyi, biztosítási tevékenység teljesítménye 2,8 százalékkal nőtt, amit nagyrészt a pénzügyi közvetítési szolgáltatások közvetetten mért díjának (FISIM) javulása okozott, emellett a nem pénzügyi vállalatok és a háztartások hitel- és betétállománya is egyaránt emelkedett. A közigazgatás, oktatás, egészségügy együttes hozzáadott értéke stagnált (+0,1 százalék).
 • A bruttó hazai termék 2018. II. negyedévi, 4,8 százalékos növekedéséhez a szolgáltatások 2,3, az ipar 0,8, az építőipar 0,9 százalékponttal járultak hozzá. A szolgáltatásokon belül a kereskedelem, szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás, valamint a szakmai, tudományos, műszaki és adminisztratív tevékenység, illetve az ingatlanügyletek hozzájárulása (0,8, 0,5, illetve 0,3 százalékpont) volt a legjelentősebb.
Felhasználási oldal:
 • A háztartások tényleges fogyasztása 4,3 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest. A tényleges fogyasztás összetevői között a legnagyobb arányt képviselő háztartások fogyasztási kiadása 5,3 százalékkal bővült, ezen belül a legtöbb kiadási csoportban volumennövekedést mértünk. A kiadási csoportok közül a lakberendezés, lakásfelszerelés, a közlekedés, a hírközlés, a szabadidő, kultúra, valamint az egyéb termékek és szolgáltatások esetében a volumen az átlagot meghaladóan emelkedett. A háztartások Magyarország területén realizálódó (hazai) fogyasztási kiadása 5,4 kaszázalékl nőtt.
 • A kormányzattól kapott természetbeni társadalmi juttatások volumene 1,2 százalékkal csökkent, a közösségi fogyasztásé 1,9 százalékkal bővült. A háztartásokat segítő nonprofit intézményektől kapott természetbeni társadalmi juttatások volumene 8,9 százalékkal nagyobb lett.
 • A fenti folyamatok eredményeként a végső fogyasztás 4 százalékkal emelkedett.
 • A bruttó állóeszköz-felhalmozás továbbra is jelentősen növekedett, a II. negyedévben 15 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakit. Mind az építési beruházások volumene, mind a gép- és berendezésberuházásoké nagymértékben, közel azonos ütemben nőtt. A gazdasági ágak többségében a beruházási volumen bővülése volt megfigyelhető. A költségvetési szervek beruházásai továbbra is kiemelkedően emelkedtek.
 • A bruttó felhalmozás az egy évvel korábbihoz képest 14 százalékkal nőtt.
 • A belföldi felhasználás a II. negyedévben összességében 6 százalékkal emelkedett.
 • A nemzetgazdaság külkereskedelmi forgalmában folyó áron az egy évvel korábbinál alacsonyabb, 827 milliárd forint aktívum keletkezett. Az export 6,2, az import 7,5 százalékkal emelkedett. Az áruforgalomban a kivitel 5,9, a behozatal 8,4 százalékkal bővült. A nemzetgazdaság külkereskedelmi forgalmán belül a szolgáltatások (beleértve az idegenforgalmat is) exportja 7,2 százalékkal, importja 3 százalékkal nőtt az egy évvel korábbihoz képest.
 • A bruttó hazai termék 2018. II. negyedévi 4,8 százalékos bővüléséhez a végső fogyasztás 2,8, a bruttó felhalmozás 2,6 százalékponttal járult hozzá. A külkereskedelmi forgalom egyenlege összességében 0,5 százalékponttal lassította a gazdasági teljesítmény bővülését.

2018 II. negyedévében az előző negyedévhez képest:

 • A szezonálisan és naptárhatással kiigazított, kiegyensúlyozott adatok szerint a gazdaság teljesítménye 1 százalékkal nőtt. (Az előző negyedévivel történő összehasonlítás mindig a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok alapján történik.)
 • A termelési oldalon a mezőgazdaság bruttó hozzáadott értéke 2,2, a szolgáltatásoké 0,5, az építőiparé 6,7, az iparé 0,9 százalékkal bővült.
 • A felhasználási oldalon a végső fogyasztás összetevői közül a háztartások fogyasztási kiadása 1,1 százalékkal emelkedett. A kormányzattól származó természetbeni társadalmi juttatások volumene 0,6, a közösségi fogyasztásé 0,1 százalékkal mérséklődött. A bruttó állóeszköz-felhalmozás 3 százalékkal nőtt. A külkereskedelemben az export és az import egyaránt 2,4 százalékkal bővült.

QP | Quality Placement

A kép forrása: Pixabay.